OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. august 2021

Skydebanepuljen fordelt mellem ti nye projekter

Miljøstyrelsen har i 2021 uddelt knap en million kroner til ti jagtforeninger, som har søgt om tilskud fra Skydebanepuljen. Der kan søges tilskud til etablering af nye skydebaner samt kapacitetsudvidelse på eksisterende flugtskydebaner.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I alt ti jagtforeninger modtager i 2021 til sammen tilsagn om 945.195 kr. i tilskud fra Skydebanepuljen. Støtten går typisk til forbedring af flugtskydebaner, især i form af nye kastemaskiner til lerduer, og igen i år er der også bevilget flere store beløb til støjdæmpende foranstaltninger. Miljøstyrelsen modtog 17 ansøgninger til puljen, og det ansøgte beløb var på næsten 1,6 millioner kroner.

Det skriver Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

De ti ansøgere fik tilsagn på hele det beløb, de havde søgte, mens de resterende syv fik afslag. Afslagene er begrundet i, at ansøgerne enten har modtaget tilsagn inden for de seneste tre år, at udgifterne, der blev søgt tilskud til, ikke er tilskudsberettigede, eller at ansøgningen var mangelfuld. Under behandlingen af ansøgningerne bliver der lagt vægt på at give tilskud til projekter, som øger skydebanekapaciteten på nye og innovative måder og sikrer skydebanernes fremtidige eksistens. En stor del af de uddelte midler går derfor til støjdæmpende foranstaltninger.

De ti jagtforeninger, der fik tilsagn om tilskud, er:

  • Blåhøj Sogns Jagtforening: 66.250 kr.
  • Brodal Jagtforening: 22.500 kr.
  • Glud-Skjold Jagtforening: 90.000 kr.
  • Greve Jagtforening: 238.163 kr.
  • Hinnerup og Omegns Jagtforening: 47.938 kr.
  • Nordfyns Flugtskydningscenter: 153.440 kr.
  • Næstved Flugtskydningscenter: 175.000 kr.
  • Strandager Jagtforening: 66.247 kr.
  • Urlev-Stenderup Jagtforening: 36.907 kr.
  • Vordingborg Jagt- og Flugtskydningsforening: 48.750 kr.

Lidt om Skydebanepuljen

Skydebanepuljen blev etableret i 2001 som et led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på de danske flugtskydebaner. Hvert år har Miljøstyrelsen uddelt ca. 1 million kr. til foreninger, der ville etablere nye flugtskydebaner eller renovere eksisterende baner. Pengene er kommet fra jagttegnsmidlerne, og formålet har været at sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder.

I øjeblikket er puljen ifgl. Miljøstyrelsen dog ikke åben for ansøgninger.