OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. september 2021

Nyt Jagtprøven.dk med gratis adgang for medlemmer af Danmarks Jægerforbund

Mens jagttegnsundervisningen mange steder har været sat på pause det seneste år, har Jagtprøven.dk fået en overhaling. Resultatet er et onlineunivers for jagttegnskursuslærere og -aspiranter.

Tekst og Foto: Andreas Thørring Bastrup

Et onlineunivers til jagttegnsundervisningen. Sådan beskriver Jes Skadborg Mikkelsen, teamleder for Jagttegn og Nye jægere i DJ, den opdaterede udgave af jagtprøven.dk, som jægerforbundet lancerede i midten af august. Opdateringen byder ikke blot på et nyt design, men også en masse nye funktioner. Og som noget nyt er det gratis at bruge platformen for jagttegnskursuslærere og -aspiranter, som er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Meget mere end bare en opdatering

Mens jagttegnsundervisningen mange steder har været sat på pause på grund af coronavirus, har vi hos Danmarks Jægerforbund brugt tiden på at videreudvikle jagtprøven.dk. Det har ikke kun resulteret i et nyt design, men også et onlineunivers til brug i jagttegnsundervisningen med nye funktioner til både jagttegnskursuslærere og -aspiranter.

– Tidligere havde vi en bog med en hjemmeside bag. Nu har vi et onlineunivers til jagttegnsundervisningen, som bliver understøttet af en jagtfaglig bog, fortæller Jes Skadborg Mikkelsen, teamleder for Jagttegn og Nye Jægere.

For aspiranter er platformens kerne stadig muligheden for at kunne afprøve sine færdigheder gennem forskellige tests. Denne funktion er dog blevet udbygget, så aspiranterne nu også har muligheden for at følge deres egen udvikling. Derudover giver platformen også mulighed for at sparre med andre aspiranter, både holdmedlemmer og nyjægere, via de indbyggede forummer.

Jagttegnskursuslærere, som benytter den nye Jagtprøven.dk i deres undervisning, får også adgang til en lang række funktioner, som giver tættere kontakt mellem underviser og aspirant. Det sker gennem muligheden for at oprette og holde styr på undervisningshold, føre protokol, oprette og dele lektionsplaner og egne tests samt et forum for jagttegnskursuslærere, hvor man kan sparre om undervisningen. Alt i alt giver den nye platform mulighed for et tættere samarbejde og understøttende undervisning, uanset hvor den enkelte befinder sig.

Tryk på billedet herunder for at se screenshots af nogle af platformens funktioner.

Gratis adgang for medlemmer og forlænget kursistmedlemskab

En anden nyhed på den nye platform er, at jagttegnskursuslærere og -aspiranter, som er medlem af Danmarks Jægerforbund, får gratis adgang til platformen. For at give aspiranterne muligheden for at bruge platformen på hele rejsen frem til jagtprøven har hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund også besluttet at forlænge det gratis kursistmedlemskab. Det betyder, at kursister fremover får 18 måneders gratis medlemskab.

Stort fokus på det jagtfaglige

Selvom platformen bliver et gratis værktøj for både aspiranter og undervisere, er der ikke gået på kompromis med fagligheden. Materialet bygger nemlig på den samme viden, som danner grundlag for bogen ”Jagttegn”, der bliver udgivet i samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og forlaget SEGES. Derfor inkluderer adgangen til jagtprøven.dk også både lyd- og e-bogsudgaver af bøgerne ”Jagttegn” og ”Lovsamling til jægeren”.

– Lige siden Vildtforvaltningsrådet i 2012 indstillede, at jagtprøven skulle revideres, og bekendtgørelsen om jagttegn blev ændret, har DJ haft fokus på at leve op til hensigten i den nye bekendtgørelse. Derfor har DJ altid sat overliggeren fagligt højt i udviklingen af komplette undervisningsmaterialer til jagttegnsaspiranter og dermed medvirket til, at uddannelsen af fremtidens jægere lever op til intentionen i den nye bekendtgørelse om helhedsuddannelse af de nye jægere. Det er afgørende for fremtidens jagt, at jagttegnundervisningen skaber grundlaget for en livslang læring og dannelse af fremtidens jægere, udtaler Niels Søndergaard, chef for Rådgivning & Uddannelse, og fortsætter:

– Vi skal huske, at formålet med ændringen af bekendtgørelsen i sin tid netop var at sikre, at jagttegnsindehavere har fornødent kendskab til reglerne for udøvelse af jagt i Danmark, og at jagttegnsindehavere har en grundlæggende forståelse for og viden om natur- og vildtforvaltning, som det fremgår af kapitel 2 i bekendtgørelsen. Udtrykker undervisningsmaterialet ikke helhedsuddannelse, så svigter vi de nye jægere og hensigten i bekendtgørelsen, nemlig at jagttegnskursisterne får den helhedsorienterede undervisning, så de efter bestået jagtprøve har grundlaget for at videreuddanne sig til jæger. Sikrer jagttegnsundervisningen ikke det, så er der risiko for skærpede krav i jagtprøven. Det mener Danmarks Jægerforbund ikke, der er behov for.

Platformen indeholder også materiale og inspiration til jagttegnskursuslærere i form af præsentationer, lektionsplaner og andre værktøjer til undervisningen. Samlingen af materialer vil løbende blive udbygget med nyt indhold.

Også adgang uden jagttegnskursuslærer

Kender du en kommende jæger, som skal til at tage jagttegn, kan du med fordel anbefale dem at kigge forbi jagtprøven.dk. Der er nemlig ikke krav om, at aspiranter skal følge et kursus hos en jagttegnskursuslærer, der benytter platformen. Hvis ens jagttegnskursuslærer benytter sig af andet undervisningsmateriale, kan man stadig få gratis adgang til jagtprøven.dk, bare man har et kursistmedlemskab i Danmarks Jægerforbund.

Du kan melde dig ind som kursist direkte på Jagtprøven.dk.