Offentliggjort den: 02. december 2021

Information vedr. overgangsordning for afvikling af markprøver for stående jagthunde i regi af DJ – foråret 2022

Som anført i sidste afsnit i ”Fælles udtalelse DJ og SJD” af 23. november 2021, er der indgået en overgangsordning mellem parterne for afvikling af marprøver for stående jagthunde i regi af DJ foråret 2022.

Aftalen indeholder følgende hovedpunkter:

  • Markprøverne – kvalitetsklasser og vinderklasser foråret 2022 – afvikles efter FMR og dømmes af FCI godkendte dommere
  • Opnåede resultater registreres af DKK i hundens stambog
  • Af hensyn til, at hundeførere har meldt sig ud af DJ, fraviges kravet i FMR Kapitel 3. Adgangsbetingelser §8, stk. 1, således der kun er krav om medlemskab af specialklub
  • Tilmelding m.v. via hundeweb som hidtil
  • Prøverne kan annonceres af DJ i bladet Jæger og på DJs øvrige medier, og vil give adgang til deltagelse i Mesterskabsprøven 2022. DJ forpligter sig til, ud over afvikling af kvalitetsklasser, at arrangere og afvikle 2 landsdelsvise kontinentale vinderklasser og 2 landsdelsvise engelske vinderklasser. Dette bl.a. af hensyn til kvalifikation til deltagelse i Mesterskabsprøven

DJ / SJD
2. december 2021