OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. december 2021

Information vedr. overgangsordning for afvikling af markprøver for stående jagthunde i regi af DJ – foråret 2022

Som anført i sidste afsnit i ”Fælles udtalelse DJ og SJD” af 23. november 2021, er der indgået en overgangsordning mellem parterne for afvikling af marprøver for stående jagthunde i regi af DJ foråret 2022.

Aftalen indeholder følgende hovedpunkter:

  • Markprøverne – kvalitetsklasser og vinderklasser foråret 2022 – afvikles efter FMR og dømmes af FCI godkendte dommere
  • Opnåede resultater registreres af DKK i hundens stambog
  • Af hensyn til, at hundeførere har meldt sig ud af DJ, fraviges kravet i FMR Kapitel 3. Adgangsbetingelser §8, stk. 1, således der kun er krav om medlemskab af specialklub
  • Tilmelding m.v. via hundeweb som hidtil
  • Prøverne kan annonceres af DJ i bladet Jæger og på DJs øvrige medier, og vil give adgang til deltagelse i Mesterskabsprøven 2022. DJ forpligter sig til, ud over afvikling af kvalitetsklasser, at arrangere og afvikle 2 landsdelsvise kontinentale vinderklasser og 2 landsdelsvise engelske vinderklasser. Dette bl.a. af hensyn til kvalifikation til deltagelse i Mesterskabsprøven

DJ / SJD
2. december 2021