Offentliggjort den: 21. juni 2021

Frivillig hundekoordinator til kreds 1 og 3

Er du udadvendt, kan du samarbejde, har du overblik - og kunne du tænke dig at varetage kredsens interesser på hundeområdet? Så er du måske et spændende emne som ny hundekoordinator i kreds 1 eller 3.

Danmarks Jægerforbund søger frivillige hundekoordinatorer i kreds 1 og 3 - dvs. i Nord- og Østjylland. Jægerforbundet har fokus på udvikling af uddannelser samt aktiviteter for jagthundene i Danmark. En brugerundersøgelse viser, at 57 pct. af medlemmerne har én eller flere jagthunde, og tilslutningen til hundetræningen i vores godt 400 jagtforeninger, der tilbyder hundetræning, er støt stigende.

Dine opgaver og ansvarsområder:

  • Sikre koordinering af prøver i kredsen, således de overholder, de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer
  • Sikre, at Danmarks Jægerforbunds sekretariat modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med afvikling af prøverne
  • I nødvendigt omfang yde prøveledere samt sekretariatet bistand i forbindelse med administrationen af aktiviteter
  • Deltage i udvalgsmøder i Hundeaktivitetsudvalget (HAU) og arbejde for det der i udvalget er besluttet
  • I samarbejde med HAU sikre sig, at der altid er det fornødne antal prøveledere, terrænledere, hjælpere m.fl., således den høje kvalitet i prøverne opretholdes
  • I samarbejde med kredsen og områdets forbundsinstruktør skabe forståelse og netværk, så aktiviteterne styrkes og dermed sikre udvikling og fremdrift på hundeområdet

Læs hele stillingsopslaget her - med bl.a. yderligere info om faglige kompetencer og personlige styrker.