OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. juni 2021

Frivillig hundekoordinator til kreds 1 og 3

Er du udadvendt, kan du samarbejde, har du overblik - og kunne du tænke dig at varetage kredsens interesser på hundeområdet? Så er du måske et spændende emne som ny hundekoordinator i kreds 1 eller 3.

Danmarks Jægerforbund søger frivillige hundekoordinatorer i kreds 1 og 3 - dvs. i Nord- og Østjylland. Jægerforbundet har fokus på udvikling af uddannelser samt aktiviteter for jagthundene i Danmark. En brugerundersøgelse viser, at 57 pct. af medlemmerne har én eller flere jagthunde, og tilslutningen til hundetræningen i vores godt 400 jagtforeninger, der tilbyder hundetræning, er støt stigende.

Dine opgaver og ansvarsområder:

  • Sikre koordinering af prøver i kredsen, således de overholder, de til enhver tid fastsatte regler og retningslinjer
  • Sikre, at Danmarks Jægerforbunds sekretariat modtager de nødvendige oplysninger i forbindelse med afvikling af prøverne
  • I nødvendigt omfang yde prøveledere samt sekretariatet bistand i forbindelse med administrationen af aktiviteter
  • Deltage i udvalgsmøder i Hundeaktivitetsudvalget (HAU) og arbejde for det der i udvalget er besluttet
  • I samarbejde med HAU sikre sig, at der altid er det fornødne antal prøveledere, terrænledere, hjælpere m.fl., således den høje kvalitet i prøverne opretholdes
  • I samarbejde med kredsen og områdets forbundsinstruktør skabe forståelse og netværk, så aktiviteterne styrkes og dermed sikre udvikling og fremdrift på hundeområdet

Læs hele stillingsopslaget her - med bl.a. yderligere info om faglige kompetencer og personlige styrker.