OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. december 2020

Urimelig prisstigning på våbentilladelser

Som regeringen har barslet med tidligere i efteråret, stiger prisen nu på våbentilladelser til 1.085 kr. Formand for jægerforbundets våbenudvalg, Marie-Louise Achton-Lyng, mener, at det er en helt utilstedelige prisstigning, taget i betragtning hvilken ringe service jægerne får hos PAC.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

Som en del af politiaftalen har Folketinget nu vedtaget en prisstigning på våbentilladelser. Af aftalen fremgår det bl.a., at ”Aftaleparterne er enige om at ensarte og pris- og lønregulere afgiftsstrukturen på våbenområdet. Dermed erstattes de nuværende to afgiftssatser på 840 kr. og 420 kr. med én sats på 1.085 kr. pr. tilladelse svarende til en pris- og lønregulering af gennemsnittet af de to eksisterende takster til 2021-pris- og lønniveau.”

Og videre i aftalen anføres det, at ”Det vil indebære et merprovenu på ca. 13 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 14 mio. kr. årligt fra 2022 og frem, der medgår til finansieringen af aftalen.”

Forringet serviceniveau

- Siden etableringen af politiets to administrative centre i 2014 og den efterfølgende sammenlægning til et center, Politiets Administrative Center (PAC) i 2018, har vi oplevet et kraftigt forringet serviceniveau, udtaler Marie-Louise Achton-Lyng og uddyber:

- Derfor er Danmarks Jægerforbund lodret uenig i denne afgiftsstigning, ikke mindst når vi ser, at serviceniveauet i PAC, blot bliver dårligere og dårligere, hvilket vi også har anført i vores høringssvar.

Ministeren skal overholde servicemålene

- Justitsministeriet har tidligere proklameret, at de gældende servicemål på maksimalt 20 arbejdsdage skal overholdes. Med den forslåede fordobling af afgiften forventer Danmarks Jægerforbund en dobbelt så god service, altså en maksimal sagsbehandlingstid på 10 dage eller derunder, siger Marie-Louise Achton-Lyng og tilføjer:

- Vi vil naturligvis som en konsekvens af denne sag følge nøje op på, om PAC som det mindste begynder at overholde de eksisterende servicemål, og i særdeleshed om vi kan spore forbedringer for jægerne.

Bedt om foretræde

- Generelt er vores tålmodighed med myndighederne ved at være sluppet op, hvorfor vi har bedt Folketingets Retsudvalg om et foretræde, hvor vi kan adressere både samarbejdet med myndighederne og den manglende fremdrift i arbejdet med våbenlovgivningen, slutter Marie-Louise Achton-Lyng.