OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. oktober 2020

Nu er det tid til årets medlemsundersøgelse

Mandag den 5. oktober udsendes årets medlemsundersøgelse til medlemmer, der er registreret i Danmarks Jægerforbunds medlemssystem med en valid mailadresse, dog undtaget juniormedlemmer, støttemedlemmer samt prøvemedlemmer.

Tekst: Joan Brønnum Kvist

Medlemsundersøgelsen er en vigtig kilde til viden om DJ’s medlemmer, og resultaterne bliver brugt i mange sammenhænge. 

Undersøgelsen indeholder i år spørgsmål om medlemmernes generelle tilfredshed med DJ, kurser og uddannelser, jagtforeninger, DJ’s opbygning, hvordan man søger indflydelse, DJ’s medier samt enkelte baggrundsspørgsmål. Der vil endvidere være spørgsmål om bestyrelsesarbejde i de lokale jagtforeninger, hvis man angiver, man har en bestyrelsespost. 

Hvad bliver resultaterne brugt til?
Medlemsundersøgelsen resultater bliver brugt i mange sammenhænge, men i år er der især fokus på, hvordan organisationen kan udvikles til gavn for medlemmerne, og hvordan jagtforeningerne kan understøttes i det løbende foreningsarbejde. Begge områder vil blive brugt i arbejdet med den kommende strategi for Danmarks Jægerforbund. 

Undersøgelsen er et godt sted for medlemmerne at lufte idéer og input til DJ, da alle kommentarer bliver læst og videreformidlet i organisationen. 

Når analysen af undersøgelsens resultater er tilendebragt, vil alle resultater bliver offentliggjort på DJ’s hjemmeside. 

Har du ikke modtaget et spørgeskema?
Undersøgelsen udsendes via mail til den e-mailadresse, DJ har registreret i medlemssystemet. Mangler du mailen, så kontakt Medlemsservice på tlf. 88 88 75 00, så tjekker vi, at din mailadresse er korrekt, og vi sørger for, at du får tilsendt et link. 

Deltag og vind
Alle, der deltager i undersøgelsen, kan til sidst angive, om de ønsker at deltage i konkurrencen om en Leupold BX - 1 MCKENZIE Tagprismekikkert i ny forbedret udgave, som giver top ergonomi, høj lystransmission og randskarphed i et kompakt design. Værdi 1.999 kr. 

Spørgsmål
Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til Joan Brønnum Kvist, kommunikationschef i Danmarks Jægerforbund, på mail jbk@jaegerne.dk.