OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. januar 2020

Mangler din forening nye jagthundeinstruktører

Flere og flere jagtforeninger oplever en voksende interesse for deres hundetræning. Mangler jeres forening nye instruktører, er der netop nu åben for tilmelding til dette års første jagthundeinstruktøruddannelser.

Tekst: Jytte Harder
Foto: Ove Dam Hedegaard

Jagthundeinstruktøruddannelsen retter sig primært til trænere og hjælpere i jagtforeningerne, men uddannelsen er åben for alle hundeførere, der ønsker større viden om hundens præmisser for indlæring og træningsprincipper.

Formålet med uddannelsen er at give jagthundeinstruktører og hundeførere et teoretisk og praktisk kendskab til, hvordan hunden lærer, herunder hundehjernens opbygning samt til hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. På kurserne ser vi på de forskellige sociale komponenter, som indgår i opbygningen af et godt forhold mellem hund og fører. Kurserne er baseret på viden om læring og hundeadfærd, således uddannelsen foregår på hundens præmisser og målrettes uddannelsen som egnet apporterende jagthund.

Med et godt forhold mellem hund og fører som det centrale i vores træning, bliver den nyeste viden om læringsformerne sat ind i en letforståelig praktisk og teoretisk fremstilling af et komplekst emne.

Danmarks Jægerforbund afholder jagthundeinstruktøruddannelse i Stilling Jagtforening. Den teoretiske del af kurset (del 1) afholdes i weekenden den 25. og 26. april. Den faglige del (del 2) afholdes – ligeledes i Stilling Jagtforening i weekenden den 20.  og 21. juni.

Efter sommerferien vil der blive afholdt tilsvarende kurser øst for Storebælt for nye jagthundeinstruktører – Disse kurser vil blive annonceret i februar 2020.

Læs mere om instruktørkurserne og tilmeld dig her.