OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. marts 2020

Lær din hund at gå spor!

I Danmarks Jægerforbund vil vi gerne være med til at skabe mere fokus på schweiss- og sporarbejde med jagthundene. Formålet er at udvikle hundens talenter og at fremme interessen generelt.

Tekst: Jytte Harder
Foto: Thomas Iversen

At gå schweiss spor med sin hund øger hundens evne til at koncentrere sig; ikke kun kortvarigt, men i særdeleshed i længere sammenhængende tid. Hunden lærer at arbejde selvstændigt, men stadig under kontrol af hundeføreren. Lige så vigtigt er det, at hunden bliver endnu bedre til at udnytte evnen til færtgenkendelse og til at fastholde færten i en given situation.

Danmarks Jægerforbund tilbyder schweiss kurser hhv. den 18. og 19. april i Langebæk på Sydsjælland samt den 2. og 3. maj ved Jagtens Hus, Kalø.

Målet med kurset er, at hund og hundefører efter endt kursus vil kunne tilmelde sig et 400 meter/3 timers spor med muligheden for at bestå denne prøve. Det er typisk sporarbejdet og succes på prøven, der kan give lyst til at øge sværhedsgraden af sporlængde og alder.

Undervisere:

Steen Larsen, formand for hundeaktivitetsudvalget i DJ. Steen har stor erfaring gennem uddannelse af egne schweisshunde og som underviser for andre hundeførere i indlæring og uddannelse af schweissspor målrettet schweissprøver i DJ.

Erik Stokbro: Mangeårig registreret schweisshundefører. Erik har stor viden og erfaring i uddannelse af schweisshunde både gennem sit hverv i Schweiss-registret, men også gennem uddannelse af kursister målrettet schweissprøver.

Der skal medbringes egen hund til kurset. Kurset henvender sig primært til nye eller let øvede hundeførere og hunde. Kurserne er med fuld forplejning men uden overnatning.

Kurserne afholdes: Lørdag kl. 08.00 – 21.00 og søndag kl. 08.00 – 15.00.

Frist for tilmelding kurset på Sjælland: Søndag den 5. april 2020

Frist for tilmelding kurset i Jylland. Søndag den 19. april 2020

Pris: Medlemmer af DJ 1.700,- kr. medlem / Ikke medlemmer af DJ kr. 2.500,- kr

Kurserne er med fuld forplejning men uden overnatning.

Tilmelding sker via hjemmesiden/flexmind:

 www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/kalender/aktuelle-kurser/