OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. oktober 2020

Koordinatormøde i jagthornsudvalget

Jagthornsudvalget har afholdt det årlige koordinatormøde, hvor udsættelsen af vores Duelighedsprøver og Forbundsmesterskab var et af emnerne.

Tekst: Bjarne Rasmussen

Udvalget besluttede at alle signaler til dueligheds prøverne og Forbundsmesterskabet 2021 vil blive udtrukket og offentliggjort som sædvanligt. Det eneste som bibeholdes er Kastellets jæger Rapsodi, for mesterrækkens grupper, da vi fastholder afholdelse af Forbundsmesterskabet 2021 på Kastellet – hvis ikke Corona stikker en kæp i hjulet igen.

Da vi allerede havde fået erindringsmærkerne for Kastellet 2020, vil disse blive brugt i 2021.

Status på nodepuljen

Vores nye tiltag til at lave en nodepulje for vores Danske Jagthornsmusik, er ved at tage form. Ideen er at samle vores danske komponisters stykker og bevare dem til fremtidens jagthornsblæsere. Udvalget har allerede indhentet noder fra Per Iversen, Jørgen W. Knudsen og Knud Andersen, og vi modtager gerne stykker, som grupper og solister gennem tiden har fået lavet, og som de måske ikke regner med at komme til at spille igen. Det er planen at nodepuljen vil være tilgængelig fra januar 2021.

Noderne vil være til fri afbenyttelse her på www.blæsjagthorn.dk. Desuden vil nodepuljen også indgå i udtrækning af det bundne musikstykke til grupperne i mesterrækken.

Der vil komme yderligere information om nodepuljen senere, men det vil først blive aktuelt til mesterskabet i 2022.