OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. oktober 2020

Jagthunden og COVID-19

God hygiejne i samvær med din hund er altid god skik – ikke mindst i disse tider. Der findes eksempler på COVID-19 hos hunde, men der er fortsat ikke bevis for, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af virus. Læs mere om hvordan du skal forholde dig her.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Danmarks Jægerforbund modtager i øjeblikket en del henvendelser fra jægere, der er i tvivl om hvad der er op og ned på smitterisiko, når det handler om hunden. Vi har samlet en række svar fra Fødevarestyrelsen.

Kan kæledyr blive smittet?

Man ved fra eksperimentelle studier, at hunde, katte, fritter, kaniner og hamstere kan inficeres. I Danmark er der konstateret COVID-19 hos både hund og mink.

Spredning af virus sker hovedsageligt via dråber mellem mennesker, når en inficeret person hoster eller nyser. Der er fortsat ikke bevis for, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af coronavirus. Alligevel anbefales det, at man også følger de generelle hygiejneråd, når man er i kontakt med sit kæledyr, undgå f.eks. at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr.

Skal kæledyr undersøges for COVID-19?

COVID-19 i kæledyr er en anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at du skal kontakte din dyrlæge, hvis du har mistanke om, at dit kæledyr kan være smittet. Dyrlægen vil vurdere, hvilke undersøgelser af dit kæledyr der eventuelt er behov for og kan på baggrund af dit kæledyrs symptomer eller kontakt til COVID-19-smittede personer udtage prøver til undersøgelse på Statens Serum Institut. Hvis dit dyr bliver testet positiv for COVID-19 skal din dyrlæge anmelde dette til Fødevarestyrelsen.

Skal mit kæledyr undersøges, når jeg selv har COVID-19?

Fødevarestyrelsen anbefaler ikke generelt, at COVID-19-smittede dyreejere får testet deres kæledyr, da risikoen for, at dyret viderebringer smitte må anses for minimal, hvis dyret holdes isoleret i hjemmet. Hvis du har mistanke om, at dit kæledyr er smittet, bør du – som nævnt i afsnittet ovenfor – kontakte din dyrlæge, som vil vurdere, om der er behov for at få dit dyr testet.

Er du smittet med COVID-19 skal du være ekstra opmærksom på god hygiejne ved kontakt med dit kæledyr. Hvis du er i hjemmekarantæne, skal du følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og du må derfor som udgangspunkt ikke forlade hjemmet. Hvis du har kæledyr, som du plejer at lufte i snor, må du kun lufte dem i egen lukkede have, som ikke benyttes af andre; undgå tæt kontakt til andre dyr.

Hvis dette ikke er muligt, kan der være behov for, at dit kæledyr bliver passet af andre, f.eks. uden for hjemmet. I dette tilfælde skal du tage de smitteforebyggende forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler, så du ikke smitter dem, der skal passe dit kæledyr.

Hvordan foregår en undersøgelse af et kæledyr?

Hvis dyrlægen vurderer, at dit kæledyr skal testes for COVID-19 virus, foregår det ved, at dyrlægen poder dyret med en vatpind i næse og/eller svælg. Dyrlægen kan også vælge at tage prøver fra dyrets afføring eller opkast. Dyrlægen vurderer, hvilke prøver der er nødvendige.

Hvad gør Fødevarestyrelsen med et positivt svar?

Kæledyr med COVID-19 skal betragtes som familiemedlemmer og skal derfor følge de generelle hygiejneråd og karantæneanbefalinger, som også gælder for mennesker.

Fødevarestyrelsen registrerer smittede kæledyr og er forpligtet til at indberette positive testresultater til Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). Det sker for, at man på sigt på internationalt plan kan få et overblik over COVID-19's betydning for dyresundheden. Desuden indberettes alle positive testresultater til sundhedsmyndighederne.

Hvad skal du gøre som dyreejer, hvis dit dyr har COVID-19?

Har du fået bekræftet, at dit kæledyr er smittet, skal du behandle dit kæledyr efter de samme anbefalinger, som der er for mennesker med COVID-19. Dvs. undgå tæt kontakt til andre dyr og være opmærksom på god hygiejne. Hvis dit kæledyr bliver mere sygt, skal du kontakte dyrlægen, så dyret kan få hjælp.

Det er vigtigt at du er særlig opmærksom på god hygiejne ved kontakt med dit kæledyr, og du bør vaske hænder hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr. Hold så vidt muligt dit kæledyr indenfor, indtil det er rask igen. Hvis du er nødt til at lufte din hund, så gør det på egen matrikel. Hvis dette ikke er muligt, skal du gøre turen så kort som muligt og undgå, at den får kontakt til andre dyr. Det er vigtigt, at dyrets efterladenskaber samles op.


Der er fortsat ingen indikation af på, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af COVID-19 til mennesker. Som nævnt, så foregår spredning af COVID-19 hovedsageligt via dråber mellem mennesker. Alligevel anbefales det, at man altid følger de generelle hygiejneråd, når man er sammen med sin hund. Følg opdateret information på Fødevarestyrelsens hjemmeside.