Offentliggjort den: 08. december 2020

Info om ændring af lovgivning

Den 1. januar 2021 ophæves de tre nedenstående bekendtgørelser:

  1. Bekendtgørelse om halekupering af visse hunderacer (Bek nr. 627 fra 1991 )
  2. Bekendtgørelse om overdragelse af hundehvalpe (Bek nr. 817 fra 2004 )
  3. Bekendtgørelse om forbud mod brug af visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr (Bek nr. 607 fra 2009 )

Nr. 1 og 2 sammenskrives fremadrettet i ”Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af hunde.”

Nr. 3 ophæves og omskrives til ”Bekendtgørelse om visse aggregater, halsbånd m.v. til dyr, herunder om forbud mod brug og markedsføring.”