OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 23. januar 2020

Hjælp til evaluering af undervisningsmateriale

DJ søger jagttegnskursuslærere, der har lyst til at fortælle os om deres oplevelser med undervisningsmaterialerne. Evalueringerne foretages via telefoninterviews.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt? Med evalueringen af det pt. tilgængelige materiale inden for undervisning af jagttegnskursister vil vi gerne høre undervisernes mening. Det er jer, der arbejder med det, og derfor er det også jer, der er de bedste til at vurdere materialets kvalitet.

Derfor vil jægerforbundet gerne gennemføre en række telefoninterviews med jagttegnskursuslærere, som kommer til at handle om jeres konkrete erfaringer med materialet. Interviewene finder sted i løbet af den kommende måned.

Interviewene er en del af en større undersøgelse, som skal sikre at vi fortsat lever op til brugernes forventninger og krav. Det er nemlig afgørende for os, at vi stiller materialer til rådighed, som kan tilvejebringe undervisning, der lever op til bekendtgørelsen. I undersøgelsen inddrager vi desuden jagttegnsaspiranter og nyjægere, så vi også får deres oplevelser og indtryk med i undersøgelsen.

Er du interesseret i at deltage i et telefoninterview vedr. jagttegnsundervisningsmaterialet? Så kontakt vores konsulent Karen Brix Torø 29 72 86 88 eller kbt@jaegerne.dk. Herfra kan I aftale hvornår interviewet kan finde sted.