OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 14. december 2020

FM i Jagthornsblæsning 2021 aflyst

Pga. COVID-19 har jagthornsudvalget besluttet at aflyse næste års forbundsmesterskab. Duelighedsprøverne i næsten alle kredse er så vidt også aflyst.

Tekst: Bjarne Rasmussen, formand for Jagthornsudvalget

Jagthornsudvalget har besluttet, at på baggrund af regeringens nedlukning med forsamlings forbud over 10 personer, at det ikke vil være forsvarligt at gennemføre FM i jagthornsblæsning, da deltagerne ikke vil have haft tilstrækkelig tid at øve. Dette er beklageligt, men vi skal nok ikke forvente at der bliver åbnet op før 1. marts 2021, så FM i jagthornsblæsning 2021 vil blive aflyst.

Duelighedsprøverne har samme udfordring, men da det er kredsene sammen med koordinatorerne som er ansvarlige for gennemførelse af dem, må det være de enkelte kredse og koordinatorer, som tager stilling. Koordinatorerne har tidligere besluttet at der senest 15. januar vil blive meldt ud om prøverne gennemføres. Flere kredse har allerede bestemt at lukke duelighedsprøverne ned. Foreløbig har følgende kredse valgt at aflyse: Kreds 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8.

Det vil være op til de enkelte kredse om de vil lave en prøve på et senere tidspunkt, når der er blevet åbnet op igen.

Hvis prøverne gennemføres, vil det være i henhold til de udtrukne stykker, som bliver meldt ud i februarnummeret af jæger. Men der vil ikke være kvalifikation til FM, udelukkende duelighedsmomentet. Det kan være en mulighed at de (duelighedsprøverne) bliver afholdt senere på året, når vi kan være ude og forsamlingsforbuddet tillader større forsamlinger. Duelighedsprøverne vil under alle omstændigheder blive afholdt efter de gældende regler og med de annoncerede udtrukne signaler. Vilkårene vil være de samme, som hvis prøven var blevet gennemført i marts/april. Kredsene melder selv ud via hjemmesiden www.blæsJagthorn.dk og kredsenes hjemmesider.

På gensyn i Søgårdlejeren 2022

Vi vil så ses igen på Søgårdlejeren i Sønderjylland 2022. Bundne stykke i mesterrække gruppe vil blive offentliggjort senest den 22. maj, hvor mesterskabet skulle have været afholdt.