OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. maj 2020

ERFA-møder for jagttegnskursuslærere

Tid og sted for Jægerforbundets ERFA-møder ligger nu klar, og vi krydser fingre for at planen for genåbningen af Danmark holder, så alle møder kan afholdes.

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

I helt vanlig stil afholder Jægerforbundet ERFA-møder for jagttegnskursuslærerne, for at sætte fokus på jagtprøve, jagttegnsundervisning og nyjægere. I denne meget usikre corona-tid er dog fortsat usikkert, om arrangementerne kan gennemføres som planlagt.  

Sæt kryds i kalenderen med det samme    

Herunder finder du tid og sted for afholdelse af ERFA-møder. Der er fri deltagelse og det er gratis. Møderne afholdes fra kl. 18-21.

Tilmelding til ERFA-møderne sendes ud med nyhedsbrev, så snart de er klar.

Kendt koncept – ny indpakning

ERFA-møderne er et rigtig godt forum for dialog, og i år vil indpakningen blive en lidt anden end de foregående år. Alle ERFA-møderne afholdes i jagtforretninger, så møderne vil med garanti få en jagtlig stemning. Sammen med butikkerne, og flere af de frivillige kræfter i Danmarks Jægerforbund, sætter vi fokus på hvad der sker når man har bestået jagtprøven, så de nye jægere hjælpes bedst på vej. Jagtbutikkerne vil også gerne støtte jagttegnskursuslærerne i undervisningen, og kan hjælpe med udstyr og know-how på mange områder. På møderne vil du møde input fra flere forskellige deltagere, og snakken bliver derfor mere cafepræget.  

Ny bekendtgørelse på vej.

Den nye bekendtgørelse om jagttegn, som fortsat forventeligt vil træde i kraft 1. juli, vil sikkert også komme til at fylde på mødet. Corona-tidens opbremsning har givet anledning til mange ubesvarede spørgsmål, og forhåbentlig er der mere klarhed over situationen til den tid.

Vi slutter af med webinar

Det er som sagt fortsat usikkert om ERFA-møderne kan afholdes, men vi håber meget. For at sikre dialog afsluttes møderækken med et online webinar torsdag den 25. juni, hvor vi forhåbentlig har klare beskeder mht. afholdelse af jagtprøver i efteråret. Frem mod webinaret indsamler DJ derfor spørgsmål til besvarelse. Mere om dette når tilmeldingerne sendes ud.