OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. oktober 2019

Træningsanlæg for de gravsøgende jagthunde

De første nye træningsanlæg for de gravsøgende jagthunde ventes klar til brug inden udgangen af 2019. Indlæring og uddannelse af hunde i hele landet ventes klar i løbet af næste år.

Tekst: Henrik V. Hove-Nielsen

Det resultat, som blev skabt mellem de deltagende specialklubber for gravsøgende jagthunderacer og Danmarks Jægerforbund, er efter hårdt arbejde nu tæt på at blive til en realitet. Efter arbejdsgruppernes oplæg, og efterfølgende godkendelse i jagthundeudvalget og jægerforbundets hovedbestyrelse, er de første jagtforeninger nu tæt på at kunne åbne deres nye træningsanlæg.

Det har været en lang proces, men det har også været vigtigt, at vi fik hørt alle interessenter og fik drøftet de muligheder som blev fremlagt, inden de første spadestik blev taget. Danmarks Jægerforbunds målsætning er, at vi skal arbejde for at bevare gravjagten i Danmark. Når realiteterne så bliver, at de muligheder for indlæring og uddannelse af gravsøgende jagthunde som tidligere var mulige, nu ikke længere er tilgængelige, har Danmarks Jægerforbund efter dialog med specialklubberne valgt at tilbyde indlæring af gravsøgende jagthunde på blandt andet mekanisk ræv i træningsanlæggene.

Vi forventer, at 2-3 jagtforeninger er klar og åbner op for træning inden udgangen af 2019. I løbet af 2020 er hensigten, at vi kan tilbyde indlæring og uddannelse af gravsøgende jagthunde i hele landet. Jagtforeningerne vil, ved åbning af anlæggende, være klar med instruktører på den enkelte træningsplads, og disse vil løbende blive efteruddannet i Danmarks Jægerforbund af arbejdsgruppen for de gravsøgende jagthunde.

Det er den enkelte jagtforenings gravanlæg, og Danmarks Jægerforbund stiller hjælp, råd og erfaring til rådighed, i det omfang jagtforeningerne ønsker det. Der er afholdt dialogmøder mellem jagtforeningerne og DJ´s arbejdsgruppe for gravsøgende jagthunde, som resulterede i et ønske om stor ensartethed i opbygning og uddannelse på træningsanlæggene, og set i lyset af dette, vil spørgsmål vedrørende træning, opbygning, test, mekanisk ræv mv. kunne stiles til en af nedenstående medlemmer af arbejdsgruppen for gravsøgende jagthunde.

Det har været en god og konstruktiv dialog mellem DJ og specialklubberne, der har skabt fundamentet for projektet, og Danmarks Jægerforbund vil også fremadrettet tage klubberne med på råd, i det omfang jagthundeudvalget skønner det nødvendigt.

Medlemmer af arbejdsgruppen for gravsøgende jagthunde

Claus Larsen, 53 år og har haft gravsøgende jagthunde siden han som 16-årig fik jagttegn. Claus er uddannet herregårdsjæger og vildtforvalter. Han er uddannet gravtræner og gravdommer. Claus har været meget engageret i flere specialklubber for de gravsøgende, men har nu kastet sin energi og arbejde ind i Danmarks Jægerforbund.

E-mail: cl@naturforvalter.dk 
Tlf: 21132286

Lars Holse, 47 år gammel og har gået på gravjagt i de sidste 20 år, hvor han i de sidste 15 år selv har haft og avlet Jack Russell Terrier til at arbejde under jorden. Igennem 7 år har Lars været formand for Dansk Jack Russell Terrier Forening, hvor han også er uddannet som gravdommer. Siden 2009 har Lars været med i arbejdet for at bibeholde oplæringen af de gravsøgende hunde til gavn for gravjagten i Danmark.
E-mail: holse@jagtkursus.dk
Tlf: 30167331
Lena Liisberg, 50 år og mangeårig aktiv gravjæger både i Danmark og i udlandet. Lena er opdrætter af Jack Russell Terrier og formand for JRTC (Jack Russel Terrier Club of Denmark). Lena arbejder med gravsøgende både over og under jorden og har tidligere haft eget træningsanlæg til indlæring og uddannelse af gravsøgende jagthunde. Ligesom Claus har Lena sagt ja til, i regi af Danmarks Jægerforbund, at arbejde for bredden af gravsøgende jagthunde og for bevarelse af gravjagten i Danmark.
E-mail: Lena@topnoch.dk
Tlf: 22323251
Henrik V. Hove-Nielsen, jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund. 
E-mail: hvh@jaegerne.dk 
Tlf: 81880529