OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. marts 2019

Statusnotat fra SJD

Foreningen SJD - Stående Jagthunde i Danmark - er nu en realitet og en ny hjemmeside er lige på trapperne.

Tekst: Flemming Thune-Stephensen, formand for SJD

Pr. 1. januar 2019 er Stående Jagthunde i Danmark, SJD, en realitet med følgende formål:

  • At sætte den stående hund og medlemmerne i fokus
  • At fremme interessen for jagten med den stående hønsehund, at vurdere og fastslå hundens jagtlige egenskaber og dressurbarhed igennem afholdelse af prøver til vejledning for avlsarbejdet.
  • At stimulere interessen for veldresserede jagthunde for der igennem at tilstræbe en højnelse af jagtkulturen og jagtens anseelse.

Logo er udarbejdet, bestyrelsen er udpeget, vedtægterne er underskrevet, udvalgene er dannet, der er indgået aftaler med sekretær, prøvesekretær, kasserer og redaktør, og aftale med webmaster er under forhandling. Der er oprettet e-mail adresser:

sekretaer@sjid.dk                    Ole Dahl Madsen

P-sekretaer@sjid.dk                 Ingerlise Rasmussen

Kasserer@sjid.dk                     Lis Madsen

Formand@sjid.dk                     Flemming Thune-Stephensen

Formand.Rep@sjid.dk             Per Kaa Kristophersen

Jagthunden@sjid.dk                Flemming Østergaard

Ny hjemmeside med adressen www.SJID.dk er under udvikling og forventes klar ultimo februar/primo marts.

Markprøver for de stående hunde er centraliseret under og fordeles af SJD til de samarbejdende organisationer.

  • Bestyrelsen tilser, at der i SJD afholdes det fornødne antal kvalitetsprøver og brugsprøver.
  • Organisationerne afholder vinderprøver såvel om foråret som i jagttiden således:
  •    To vinderprøver med DJ logo
  •    Tre vinderprøver med SJD eller DKK logo
  • En mesterskabsprøve forår samt et danmarksmesterskab efterår.
  • Ud over ovennævnte vinderprøver kan specialklubberne under SJD afholde én vinderprøve i jagttiden og én forårsvinderprøve.

DKK-vinderklasse og Forårsmesterskabet 2019 bliver de sidste prøver i DKK-regi, derefter overgår de tidligere DKK-vinderklasser og brugsprøver til SJD, mens DJ fortsat vil afholde både kvalitetsprøver og vinderklasser. De prøver, der indtil nu har været afholdt af FJD, overgår ligeledes til SJD.

Bestyrelsen:

Formand Flemming Thune-Stephensen, formand@sjid.dk

Næstformand Per Kaa Kristophersen, formand.rep@sjid.dk

Specialklubrepr. Allan Nissen, allan-nissen@outlook.com

DKK-repr. Conni Jakobsen, connib@bbsyd.dk

DKK-repr. Harris Jensen, haki2656@gmail.com

DJ-repr. Claus Lind Christensen, clc@jaegerne.dk

DJ-repr. Steen Larsen, hund@service-net.dk

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller hvis der i øvrigt er spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte os.

Flemming Thune-Stephensen, Formand for SJD