OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. februar 2019

Nye ansigter - Forbundsinstruktører

Efter gennemgang af mange kvalificerede ansøgninger har Danmarks Jægerforbund nu fundet frem til 7 nye forbundsinstruktører. I tæt samarbejde med jagthundekonsulenten vil de stå til rådighed for landets jagtforeninger med hjælp og rådgivning samt arbejde på at få delt den store viden og erfaring som i dag findes ude lokalt i foreningerne.

Tekst: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen

Nye ansigter …. i daglig tale kaldet Forbundsinstruktører

Efter mange meget kvalificerede ansøgninger og mange gode samtaler, som alle var omgærdet af stor motivation og lyst til at yde en indsats for jagthundene i Danmarks Jægerforbund, har vi nu valgt 7 nye forbundsinstruktører. Det var en stor opgave at vælge mellem de kvalificerede, og vi er utroligt glade og optimistiske for fremtiden, når vi ser på den opbakning der for nuværende har været til projektet.

Vi er derfor også glade for at kunne præsentere de 7 nye forbundsinstruktører, der grundet store faglige og personlige kompetencer, samt deres tidligere og nuværende engagement for jagthundene i Danmark, er blevet valgt til dette hverv.

Forbundsinstruktørernes primære opgave er at få delt den store viden og erfaring som er i vores jagtforeninger. Dermed kan vi alle få flere redskaber i rygsækken og således blive lidt bedre til at hjælpe de mange kursister, der søger hjælp til at uddanne deres jagthund i en af vores mange jagtforeninger. Udover vidensdeling og erfaringsudveksling vil forbundsinstruktørerne også blive en del af staben i forbindelse med efteruddannelsen af jagthundeinstruktører, hvor den røde tråd gennem hele instruktøruddannelsen skaber fundamentet for jagthundene i Danmarks Jægerforbund.   

Forbundsinstruktørerne vil i tæt samarbejde med jagthundekonsulenten stå til rådighed med hjælp og rådgivning. Vi vil bidrage med forslag og ideer til, hvordan undervisning og uddannelse i netop jeres jagtforening og/eller i samarbejde med de nærliggende jagtforeninger evt. kan gøres anderledes gennem små forandringer.

Som team spænder forbundsinstruktørerne bredt, og vi vil sammen forsøge at give jer den bedste rådgivning og vejledning som muligt. Det betyder også, at forbundsinstruktørerne som udgangspunkt har fået et område og ikke en kreds, som de dækker. Dette åbner igen muligheden for, at hvis I som jagtforening ønsker en specifik viden, f.eks. omkring hvalpemotivation, så vil vi forsøge at finde den eller de ressourcepersoner som bedst kan hjælpe netop jeres jagtforening og jeres instruktører på dette område.

De 7 nye forbundsinstruktører og deres primære områdefunktion kan du fremadrettet finde under https://www.jaegerforbundet.dk/hund/kontakt/forbundsinstruktorer-jagthund

Tine Broen, Nordjylland/Himmerland, tlf. 2425 7727 Mail: tinebroen@live.dk (Tine er desværre ikke med på billedet øverst)

Jesper Kjelds, Midt/Vest Jylland, tlf. 6120 1699 Mail: jesperkjelds@gmail.com

Trine Dixen, Midt/Øst Jylland, tlf. 2970 9774 Mail: trine@wildlifeconsulting.com

Carsten Nielsen, Syd/Sønder Jylland, tlf. 6110 1459 Mail: carstennielsen1986@gmail.com

Vagn Thrane Leth, Fyn, tlf. 2135 5255 Mail: vagnthrane@gmail.com

Flemming Djarn, Midt/Syd Sjælland – Lolland/Falster og Møn tlf. 2310 2727 Mail: flemming@djarn.dk

Christina Eldstrøm Wackers, Midt/Nord Sjælland tlf. 2616 6583 Mail: cw@lfjagt.dk

Der vil komme en nærmere præsentation af forbundsinstruktørerne og deres baggrund på hjemmesiden i nærmeste fremtid.