OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. december 2019

Fordobling af vildtkendingsbilleder på jagtprøven.dk

400 fantastisk flotte og jagtprøverelevante billeder er nu klar på jagtprøven.dk, så aspiranterne er sikret et varieret prøvemateriale frem mod jagtprøven.

Tekst: Jes Mikkelsen
Foto: John Frikke

At kender vildtet ude i naturen er en af de væsentligste forskelle mellem jægere og ikke-jægere, og af samme årsag nyder jægere ofte anerkendelse fra omgivelserne, når de beretter om vildtet og dets levevis.

 Vildtkending fylder naturligt en stor del af jagttegnsundervisningen, og er en central del af jagtprøven.  Emnet giver da ofte også anledning til både udfordringer og begejstring hos jagttegnsaspiranter. Udfordringer når aspiranterne bliver klar over hvor mangfoldig og divers naturen er - begejstring når de mestre at se forskelle og ligheder hos f.eks. vadefugle og ænder.

God undervisning

Jagtprøven.dk supplerer den gode jagttegnsundervisning, og hjemmesiden giver rig mulighed for at træne målrettet mod jagtprøven. Til jagtprøven er alle vildtkendingsbilleder ukendte, og det er derfor vigtigt at øve sig i at kende vildtet på mange forskellige billeder.

 Du finder alle de nye billeder på jagtprøven.dk, hvor du kan sammensætte en test, der passer præcist til de artsgrupper du arbejder med.