OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. februar 2019

Danmarks Jægerforbunds holdning til hunde i naturen

Løse hunde stresser vildtet både i og uden for jagtsæsonen, ikke kun når vildtet jages, men også ved hundenes blotte tilstedeværelse. Derfor er holdningen fra Danmarks Jægerforbunds side helt klar: strejfende hunde hører ikke hjemme i naturen.

Tekst: Andreas Thørring Bastrup
Foto: Andreas Thørring Bastrup

Som jægere er vi bekendt med, at løse hunde stresser vildtet - ikke kun når vildtet jages, men også ved hundens blotte tilstedeværelse. For at opretholde muligheden for at kunne træne vores hunde uden snor, samt for at undgå, at vildtet stresses unødigt, har vi en klar holdning: strejfende hunde hører ikke hjemme i naturen.

Vores holdning bygger på, at naturen er en vigtig del af jagten, og at muligheden for træne jagthund uden line er vigtig, omend det altid skal foregå med lodsejerens tilladelse. 

Læs vores holdning til hunde i naturen.

Fælles indsats

Gennem Friluftsrådet arbejder Danmarks Jægerforbund, i samarbejde med bl.a. Dansk Kennel Klub, på at nedbringe antallet af konflikter med hunde i naturen. Det har blandt andet resulteret i et inspirationskatalog, som vi håber kan give inspiration til flere forskellige initiativer.

Se inspirationskataloget her.