OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. maj 2019

Danmarks Jægerforbund og de gravsøgende hunde

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med flere af de gravsøgende specialklubber udarbejdet et nyt koncept med mulighed for indlæring, uddannelse og vedligeholdelse af de gravsøgende jagthunde.

Tekst: Henrik V. Hove-Nielsen, Foto: Thomas Lindy Nissen

Efter indstilling fra Danmark Jægerforbunds jagthundeudvalg og en efterfølgende beslutning i Hovedbestyrelsen arbejdes der intensivt frem mod en model for træning og uddannelse af de gravsøgende jagthunde i Danmark.  Resultatet af et tæt samarbejde med de fleste af de gravsøgende specialklubber i Danmark er et koncept, der udbydes via de jagtforeninger, der ønsker at påtage sig opgaven. Gennem et tæt og konstruktivt samarbejde med de deltagende specialklubber har vi udviklet et koncept, hvor vi gennem et antal jagtforeninger vil tilbyde muligheden for indlæring, uddannelse og vedligeholdelse af de gravsøgende jagthunde.

Udgangspunktet er et træningsanlæg bestående af 2 gravanlæg. Jagtforeningen vil så åbne for træning på fastlagte tidspunkter, hvor der vil være minimum 1 uddannet instruktør til stede. Da muligheden for at træne på domesticeret ræv forsvandt, er der af flere arbejdet hårdt for at få udviklet en alternativ mulighed for indlæring og uddannelse. Der er flere aktører der i den forbindelse har udviklet en mekanisk ræv, og efter adskillige fremvisninger for både specialklubberne og medlemmer af Jagthundeudvalget i Danmarks Jægerforbund, er der enighed om, at dette skal være en del af tilbuddet på træningsanlæggene i jagtforeningerne.

Danmarks Jægerforbund vil i nærmeste fremtid tage det første spadestik i en af de 5 jagtforeninger, der allerede har sagt ja til at påtage sig opgaven, og vi ser frem til at kunne tilbyde de gravsøgende jagthunde i Danmark muligheden for træning og uddannelse. I direkte forlængelse af uddannelsen bliver der i øjeblikket arbejdet intenst på at lave en afsluttende jagtprøve, hvor den gravsøgende jagthund og fører får muligheden for at vise resultatet af deres arbejde.

Vi forventer at være klar med de første jagtforeninger i løbet af sommeren, og er der spørgsmål til ovennævnte, eller ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte medlem af jagthundeudvalget Lars Holse tlf. 3016 7331 – fagkoordinator Claus Larsen tlf. 2113 2286 – eller Jagthundekonsulent Henrik V. Hove-Nielsen tlf. 8188 0529.