OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Skriv under på borgerforslag: Kattelov ønskes

I øjeblikket er der en underskriftsindsamling på borgerforslag.dk, der går på at bede folketinget om at igangsætte udarbejdelsen af en kattelov. DJ anbefaler, at man skriver under på forslaget inden deadline udløber d. 21. oktober.

Tekst: Kim Lykke Jensen, Danmarks Jægerforbund

Folketinget har besluttet, at borgerforslag kan behandles i folketingssalen, hvis mindst 50.000 borgere skriver under på et givent forslag inden for en periode på 180 dage via hjemmesiden: borgerforslag.dk.

I øjeblikket er der med jægerøjne et interessant borgerforslag undervejs, som dog mangler en del underskrifter for at kunne blive behandlet i folketingssalen. Det drejer sig om et forslag om at udarbejde en kattelov, der blandt andet skal sørge for, at herreløse katte ikke kommer til at skade den vilde natur.

Det er Helle Amina Lenschow Pedersen fra Viborg, der har stillet forslaget, som blandt andet indeholder tre konkrete tiltag, som loven bør indeholde:

  • Alle katte skal ID-mærkes med chip eller øretatovering senest, når katten er seks måneder.
  • Alle katte skal registreres i et samlet dansk katteregister.
  • Katte, der ikke er mærkede med ID, betegnes som ejerløse.

Ifølge forslaget anslås det, at der i alt er i omegnen af en halv million herreløse katte i Danmark – og det er i sagens natur et problem, mener Danmarks Jægerforbund:

- Det er et fremragende borgerforslag, som helt falder i tråd med jægerforbundets holdning. Hovedbestyrelsen besluttede for et par år siden, at katte lovgivningsmæssigt bør sidestilles med hunde, være mærket og registreret. Derfor vil jeg gerne anbefale vores medlemmer til at skrive under på borgerforslaget – og i sidste ende håber jeg, at politikerne på Christiansborg vil igangsætte arbejdet med at udarbejde en kattelov, siger jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

Som det er i dag, skal katte holdes på egen grund. Læs mere om katte i naturen her.

Forslagsstilleren pointerer i hendes argumentation, at relevante parter, herunder dyreværnsorganisationerne mfl. bør indkaldes til møder om lovens endelige udformning, hvis forslaget måtte blive godkendt og opnå fremme blandt folketingspolitikerne.

I skrivende stund har i alt fire borgerforslag nået den magiske grænse. De to første er allerede blevet behandlet i Folketinget og har handlet om henholdsvis en afskaffelse af uddannelsesloftet og en afskaffelse af ministerpension. Disse forslag blev forkastet. To andre forslag er på vej til behandling. Det er forslag om et forbud mod omskæring og om automatisk accept af organdonation.

Forhåbentlig når forslaget om katteloven også de 50.000 underskrifter, men det kræver, at mange jægere vil gøre sig den ulejlighed at skrive under på forslaget på:

www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00948.

Her kan du også læse forslagets fulde ordlyd.