OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Rådgivningschefer med fokus på kronvildt og markvildt besøgte Jagtens Hus

Fredag den 28. september lagde chefkonsulenter med speciale i planteavl, fra 20 landbrugsrådgivningscentre jævnt fordelt over hele Danmark, vejen forbi Jagtens Hus i forbindelse med en erfagruppetur til Djursland.

Tekst: Jakob Bergmann Nielsen, vildt- og naturkonsulent, Danmarks Jægerforbund

Dagen forinden havde chefkonsulenterne været på bedriftsbesøg på Mørkholt I/S, hvor man hørte Laurits Hougaard fortælle om, hvordan man på ejendommen i praksis håndterer at drive planteavl i et område med en stor kronvildtbestand.

I Jagtens Hus holdt Hjortevildtskonsulent Mads Flinterup oplæg over emnet ”forstyrrelse og adfærd i relation til markskader af kronvildt”. Her fik chefkonsulenterne et indblik i, hvorledes fodring, hegning, forstyrrelse og afskydning påvirker kronvildtets adfærd, og hvorledes uhensigtsmæssig adfærd fra lodsejere og jægere har indflydelse på omfanget af de skader, kronvildtet kan forvolde i skovbruget og landbruget.

Efterfølgende blev chefkonsulenterne præsenteret for et oplæg af Jakob Bergmann Nielsen med fokus på, hvordan man skaber mere naturindhold i landbrugslandet, og samtidigt optimerer driftsøkonomien i planteavlen. Ved at identificere og udtage de områder i markerne, der ikke bidrager positivt til driftsresultatet. Fordi der enten ikke er et ordentligt udbyttepotentiale, eller tidsforbruget langt overstiger den indtjening der genereres på arealet, kan landmanden tilgodese både driftsøkonomi og naturindhold.

Netop de lokale planteavlsrådgivere, som har stort kendskab til landmændenes arealer, har en vigtig rolle at spille i forhold til at hjælpe landmændene med at identificere urentable områder, og i stedet udnytte dem som alternativer til for eksempel opfyldelse af forskellige efterafgrødekrav. Flere af deltagerne udtrykte efterfølgende tilfredshed med oplæggene, hvilket allerede har resulteret i invitation til at holde oplæg om alternativer til efterafgrøder, i relation driftsøkonomi og levesteder for markvildtet, på Landbo Nords årsmøde for planteavl.