OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Prøveafvikling fra 1. januar 2019 og fremefter

På det netop afholdte bestyrelsesmøde i SJD blev de sidste punkter vedr. ovennævnte lagt fast, således der nu er afklaring om ovennævnte.

Tekst: Bestyrelsen, Stående Jagthunde i Danmark.

Prøver, der hidtil har været afviklet i DJU og FJD, vil fremover blive afviklet i regi af SJD.
DJ vil fremover afholde markprøver jfr. vedtægternes pkt. 2. DJ vil udsende nærmere information herom.

DKK har valgt at afvikle Vinderklasser og Mesterskabsprøven i foråret 2019 og vil herefter ikke afvikle prøver fremover. Brugsprøver, samt de vinderklasser, der tidligere har været afviklet i DKK, vil fremover bliver afviklet i regi af SJD.

Alle prøver afvikles ud fra den økonomi-model, der har været gældende i FJD, dog med tillæg af et mindre fast tilskud til dækning af prøveledernes evt. omkostninger i forbindelse med hvervet.

Reviderede regler for afvikling af prøver vil snarest blive indsat på de relevante hjemmesider – FJD m.v. Det kan i denne forbindelse nævnes, at hjemmesiderne for FJD og DJU kører videre, indtil ny version for SJD foreligger.

Vi ser frem til en fortsættelse af det store arbejde, prøvelederne for de stående hunde har lavet gennem nu flere år – en indsats der er grundlaget for det fortsatte arbejde med – og udvikling af - den stående jagthund i Danmark.