OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Opdateret vejledning til skriftlig jagtprøve og jagttegnsundervisning

Miljøstyrelsen har netop publiceret en opdateret version af vejledningen til jagtprøven på deres hjemmeside. Vejledningen er gældende som pensum til jagtprøven fra 1. januar 2019.

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

Jagttegnsundervisningens bibel kaldes den ofte, vejledningen til skriftlig jagtprøve og jagttegnsundervisning, for det er her både aspiranter og jagttegnskursuslærere kan læse hvad der er pensum til jagtprøvens skriftlige del.

Vejledningen er Miljøstyrelsens styringsredskab for jagtprøven og spørgsmålene til jagtprøven laves på baggrund af vejledningen.

Se den nye vejledning her.

Hvad er nyt?

For jagttegnskursuslærere er der, ud over flere mindre justeringer, en række ændringer som er relevante for jagttegnsundervisningen i 2019:

  • 4.1.2. Vildtforvaltning er nu udspecificeret på en række relevante arter, og derudover er en række biotopplantiltag konkretiseret. Det samme gør sig gældende for omsætningshastighed på anførte arter.
  • 4.1.3. Anbefalede haglstørrelser ift. en række specifikke arter indgår nu i vejledningen.
  • 4.1.4. Jagttiderne er stadfæstet på månedsbasis
  • For sikkerhedsbillederne til jagtprøven er det nu anført at ’Knækkede/åbne våben er per definition afladt’.

Markante ændringerne i bilag 1 og 2.

  •  Artslisten i bilag 1, som refererer til pkt. 4.1.1 i vejledningen, har fået et helt andet udtryk, som i høj grad gavner undervisningen. Arterne er nu oplistet i tre kolonner, der tydeliggør på hvilket niveau det forventes at aspiranten har kendskab om arten i forbindelse med jagtprøven. Listen indeholder fortsat de samme arter, men hvor der tidligere var en længere række arter, for hvem aspiranten i princippet skulle have specialiseret viden om, er dette nu fokuseret på de mest relevante jagtbare arter. Dette fordrer en klart bedre forståelseslære hos aspiranterne, og er med til at fremtidssikre det høje faglige niveau hos jægerne.

 

  • Ordlisten i bilag 2, de mest almindelige jagttermer, er slanket en del, men til gengæld er de nu alle obligatoriske for jagttegnsaspiranten. Dvs. at det nu forventes at aspiranten kender alle udtrykkene i listen i en sådan grad, at udtrykkene kan benyttes i spørgsmålene ved jagtprøven uden yderligere forklaring.

 

Den nye vejledning er kommet på plads på baggrund af en række ønsker fra jagttegnskursuslærere, og er behandlet i Miljøstyrelsens interessent-gruppe omkring jagtprøven, som udover Miljø-/Naturstyrelsen består af Jagttegnlærerforeningen i Danmark, Institut for Jagt og Danmarks Jægerforbund. Efterfølgende har Danmarks Jægerforbund været med til at bære ændringerne ind i Vildtforvaltningsrådets-arbejdsgruppe for jagtprøven, og sikret godkendelse i Vildtforvaltningsrådet.

Årets lovhæfte fra Danmarks Jægerforbund er tilpasset den nye vejledning, og et nyt oplag af bogen Jagttegn vil blive tilpasset gældende vejledning. 

Anbefalede haglstørrelse 

Til undervisningen om de anbefalede haglstørrelser har udbydere af undervisingsmaterialer og Miljøstyrelsen aftalt et ensartet udgangspunkt. Anbefalingerne stammer fra sidste side pjecen 'Parolen', som Danmarks Jægerforbund i sin tid har udarbejdet i samarbejde med Dansk Jagtforsikring og dengang Skov- og Naturstyrelsen. 

Læs hele pjecen 'Parolen, sikkerhed og etik' her