OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 02. marts 2018
Offentliggjort den: 02. marts 2018

Ny struktur i efteruddannelsen af jagthundeinstruktører

I de seneste 3 år har der været stigende interesse for efteruddannelsen som jagthundeinstruktør i DJ. Som en del af det nye uddannelseskoncept bliver efteruddannelseskurserne i år modulopbygget.

Tekst: Henrik V. Hove-Nielsen

I de seneste 3 år har der været stigende interesse for efteruddannelsen som jagthundeinstruktør i DJ. Kurserne har hidtil været udbudt som weekendseminarer og udbudt mindst 2 gange i hver kreds.  

Som en del af det nye uddannelseskoncept bliver efteruddannelseskurserne i det nye år modulopbygget.

Jagthundeudvalget har godkendt det nye efteruddannelsesforløb som modulopbygget med henvisning til et øget fokus på bredden samt målrettet ét specifikt emne. Kurserne udbydes derfor fremadrettet som:  

  • Hvalpemotivation
  • Grundfærdigheder 1
  • Grundfærdigheder 2
  • Apportering 1
  • Apportering 2

Kurserne udbydes som 4 timers moduler og afholdes enten som aftenmodul eller som dagmodul i en weekend. For at tilmelde sig kurserne, skal man have gennemgået jagthundeinstruktøruddannelsen i Danmarks Jægerforbund.

Der udbydes X antal moduler i hver kreds efter nærmere aftale mellem jagthundekonsulenten og kredsunderviserne i den enkelte kreds. Efter hvert modul, der er gennemført på tilfredsstillende vis, udfærdiges et nyt instruktørbevis. Af instruktørbeviset fremgår det, at kurset er gennemført som et led i en efteruddannelse til jagthundeinstruktøruddannelsen.

Kurserne kan erhverves i vilkårlig rækkefølge, dog skal eksempelvis apportering 1 tages inden apportering 2, men der er ikke krav om, at eksempelvis hvalpemotivation skal tages før grundfærdigheder 1.

Kurserne er tilrettelagt med baggrund i den seneste viden om hundens læring, hvor et godt forhold mellem hund og fører er omdrejningspunktet. Kurserne giver instruktørerne flere redskaber til rygsækken med viden og erfaring, hvor både indlæring og problemløsning er en del af kursusprogrammet.

Efteruddannelseskurserne vil løbende blive udbudt og annonceret på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside i kursus- og arrangementskalenderen, (vælg fanen "jagthund"), hvor tilmelding til kurserne også skal ske. Her ses endvidere et overblik over forårets fastsatte kurser.

Spørgsmål til ovennævnte kan rettes til: jagthundekonsulent Henrik V. Hove-Nielsen, 81 88 05 29 eller på hvh@jaegerne.dk