OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Kredsmøde: Ny kredsformand i Kreds 4

Valget mellem to kandidater til kredsformandsposten i Danmarks Jægerforbunds kreds 4 blev til en kåring, da den ene kandidat trak sig på kredsmødet.

Tekst: Hans Kristensen
Foto: Hans Kristensen

To kandidater var stillet op, da der som led i torsdagens kredsmøde i Danmarks Jægerforbunds kreds 4 skulle afgøres, hvem der fremover skulle være kredsformand. Den ene var den mangeårige siddende kredsformand, Jens Hangaard Nielsen. Den anden var formanden for jægerrådet i Vejen Kommune, Poul Bundgaard, der gennem mange år har haft en meget fremtrædende rolle i kredsbestyrelsesarbejdet.

Nogen valghandling kom der dog ikke til at foregå. For da dirigenten nåede til det punkt på dagsordenen, bad Jens Hangaard Nielsen om ordet:

– Poul Bundgaard har, hvad der skal til, når det gælder kredsarbejdet, slog han fast.

– Han er motiveret for det, han kan det, og han har haft otte år til at træne i. Jeg vælger derfor at trække mit kandidatur.

Dermed var der kun en enkelt kandidat til posten, og dirigenten kunne derfor erklære Poul Bundgaard som ny kredsformand, mens hele salen rejste sig til en langvarig klapsalve, der både markerede en anerkendelse af den nye mand på posten og en tak for den meget store indsats, som Jens Hangaard Nielsen gennem årene har ydet.

 

Forud for punktet om formandsvalget havde Jens Hangaards egen beretning samt – i mindst lige så høj grad – de mange forskellige fagkoordinatorers engagerede indlæg om arbejdet med hunde, jagtsti, skydning m.m. gjort det klart, at det en meget aktiv kreds, som Poul Bundgaard nu kommer til at overtage styringen af.

Flere af koordinatorerne så gerne et endnu større aktivitetsniveau.

- Ka’ do mut, ka’ do trut, lød jagthornskoordinator Lars Hindkjærs fængende motto om, at et intakt kyssetøj såmænd var det eneste, der var nødvendigt for at begynde at blæse jagthorn.

Andre koordinatorer understregede over for forsamlingen, at telefoner og mailbokse var åbne, og at de gerne kom rundt i foreningerne, når behovet var der.

 

Hundekoordinator Allan Bredsgaard fremhævede i sit indlæg det store markvildt-arbejde forskellige steder i kredsen, der sikrede vildtrige prøveterræner til jagthundearbejdet. Til gengæld var han repræsentant for Danmarks Jægerforbund i Dansk Jagthunde Udvalg bekymret over, at udviklingen her på flere punkter syntes at gå imod danske jægeres interesser.

– Jeg er helt opmærksom på din bekymring, Allan, og hovedbestyrelsen er opmærksom på problemet. Det er vigtigt at der kommer styr på samarbejdet, ellers kan enden blive, at vi vælger at trække os fra det, lød den skarpe kommentar fra jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen.

 

Kredsmødet sluttede med to faglige indlæg, der begge havde særlig relevans for jagten og vildtforvaltningen i kreds 4: Morten Vinding fortalte om det store prædationsprojekt, der finder sted i et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Nationalpark Vadehavet, og dyrlæge Pia Conradsen, der er specialist i svinesygdomme, og gav forsamlingen et overblik over den aktuelle status for sygdommen afrikansk svinepest, herunder baggrunden for, at man i den anledning ønsker at eliminere den fremspirende sønderjyske vildsvinebestand.

Ved mødets afslutning kunne kredsmødets 128 deltagere således forlade mødesalen i Jels med ny viden, ny inspiration – og en ny kredsformand.