OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. januar 2018

Jagthundekonsulenten ønsker godt Nytår med nyheder for 2018

Større fokus på træning og uddannelse i det nye år, flere seminarer samt ny app!

Tekst: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen

Træning og uddannelse af jagthunden 2018

Herfra skal der lyde et rigtigt godt Nytår til alle jagthundeejere. Jeg ser frem til et 2018 med endnu større fokus på træning og uddannelse, herunder erfaringsudveksling og vidensdeling. 2018 vil også blive året, hvor vi vil præsentere flere forskellige initiativer, alt sammen til gavn for alle jagthundeejere i Danmarks Jægerforbund. Det kræver mange ressourcer at sætte flere skibe i vandet, og derfor er der også et stort håb om, at I vil tage positivt imod tilbuddene og bakke op omkring disse i det omfang, det er jer muligt.

På uddannelsessiden vil 2018 byde på 2 x instruktøruddannelser henholdsvis øst og vest for Storebælt. Der er ikke sket de store faglige ændringer i forhold til sidste år, men de har dog taget navneforandring, hvilket gerne skulle gøre uddannelsesforløbet mere overskueligt end tidligere. Der har været en øget tilgang til instruktøruddannelsen, og i så fald behovet er der, vil vi tilbyde et 3. kursusforløb, der vil blive placeret centralt i landet.

Efteruddannelse af jagthundeinstruktører får et helt nyt koncept i forhold til tidligere. Disse udbydes nu som 4 timers aftenmoduler og vil som udgangspunkt blive tilbudt i alle kredse i DJ. Efteruddannelsen henvender sig til ALLE uddannede jagthundeinstruktører i DJ, og kurserne vil være modulopbygget således, at fokus er emneorienteret.

Du kan finde mere om kurserne og tilmelding på: http://www.jaegerforbundet.dk/hund/uddannelser/

Kredsundervisere

Lokalt vil der i år blive mere fokus på erfaringsudveksling og vidensdeling som gerne skulle være med til at løfte niveauet i fællesskab. Med andre ord, hvis der i den ene forening går en superdygtig hvalpeinstruktør rundt og har stor succes, så vil det da være til glæde for os alle, hvis vi kunne lære noget nyt eller lære at gøre tingene på en anden måde ved at få delt den viden mellem os alle. Dette er en af de vigtigste grundsten i kredsunderviserens opgaver. Så når kredsunderviserne rundt om i kredsene vil være mere synlige i 2018, så vil jeg igen opfordre til at tage positivt imod dette tiltag. Deres opgave er at hjælpe med at få delt viden og erfaring; ikke blot blandt naboforeningerne men også internt i kredsen og eksternt mellem landets øvrige kredse.

Kredsunderviserne er den lokale ressourceperson som med deres store forkærlighed for hundearbejdet, deres engagement, og ikke mindst deres positive tilgang til at bidrage med frivilligt arbejde, for derigennem at få delt viden og erfaring, som I til enhver tid kan gøre brug af. Vi bliver ikke bedre end vi selv gør os til, derfor skal der igen lyde et dybtfølt ønske om at tage positivt imod tilbuddet og være med til at forme fremtiden for en og kun en årsags skyld, nemlig jagthunden. Jo bedre uddannede jagthunde, desto bedre jagtoplevelse.

Du finder din lokale kredsunderviser her: http://www.jaegerforbundet.dk/hund/lokale-kredsundervisere-hund/

Seminarer

I 2017 tog vi første initiativ til at afholde seminarer i Jagtens hus, Kalø. Den succes følger vi op med flere seminarer i 2018. I skrivende stund skal de sidste detaljer falde på plads, hvorfor navne og datoer endnu ikke kan offentliggøres. Men følg med på hjemmesiden, Facebook, og i JÆGER, hvor dette års seminarer vil blive annonceret.

”Tryg-pote” app

Danmarks Jægerforbund har været så heldige at få muligheden for at komme med input til den netop udkomne ”Tryg-pote” app, som efter vores bedste overbevisning vil være et godt og meget brugbart redskab for jagthundeinstruktører i DJ. Den kan udover at holde styr på kurset, kursisterne, og hundene, fungere som kommunikation mellem instruktør og kursist. Den er allerede hentet af mere end 1000 brugere, så jeg kan kun opfordre til at prøve den af og til at læse mere om de muligheder og ikke mindst fordele det giver.

Hvalpemotivation

Bredden og det at få uddannet jagthunden er målet, men at få skabt et godt fundament er af afgørende betydning for resultatet. Vi vil i år have øget fokus på hvalpemotivation, og det at få startet rigtig op, så det på sigt bliver indlæring og ikke problemløsning. Vi vil, både fra administrationens og kredsundervisernes side, øge fokus på hvalpemotivationen med håb om, at vi kan tilbyde alle nye hundeejere motivation og indlæring i så tidlig en alder som muligt.

Det optimale vil være at kunne tilbyde hvalpemotivation hele året indenfor rimelig køreafstand af enhver jagtforening i Danmark. Dette mål kan vi kun nå ved et lokalt større og tættere samarbejde mellem de jagtforeninger som tilbyder hundetræning. Jeg vil derfor opfordre jer til at kontakte den lokale kredsunderviser eller undertegnede, hvis vi kan hjælpe til med koordinering, kontakt og ikke mindst vidensdelingen mellem foreningerne i jeres område.