OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægerne: Mangel på rettidig omhu i mårhundeindsatsen

Formanden for Jægerforbundets markvildtudvalg, Jens Venø Kjellerup, havde gerne set markant større fokus på mårhunden, fordi advarselslamperne allerede blinkede fra begyndelsen. Nu forventer han, at de ansvarlige politikere og relevante organisationer ud over jægerne påtager sig sit ansvar og bidrager helhjertet til bekæmpelsen af denne invasive art!

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Lige fra første færd blev det danske samfund advaret mod faren fra den invasive art mårhunden. Erfaringer fra udlandet viser, at mårhunden er en ”førsteklasses” opportunist og generalist, der æder alt levende på sin vej. Især kan det gå hårdt ud over fugleæg og -yngel. Men også småpattedyr, fisk, padder, bær og korn sætter mårhunden til livs.

- Fra politikernes, myndighedernes og mange grønne organisationers side bliver der talt med store bogstaver om den vigende biodiversitet i Danmark. På den baggrund kan det undre, at man ikke har taget faren fra mårhunden tilstrækkeligt alvorlig, når man ved, at invasive arter udgør en af de største trusler mod den hjemmehørende biodiversitet, siger Jens Venø Kjellerup og fortsætter:

- Tidligt i processen blev både myndighederne og jægerne klar over, at det var en meget stor udfordring at opfylde målsætningen om at udrydde mårhunden i Danmark. På trods heraf kom især de ansvarlige myndigheder for sent i gang med opgaven.  

Nølende myndigheder

- Fra jægerside tog både Danmarks Jægerforbund og jægerne i Jylland ansvar fra dag ét. Vi var klar til at gøre en stor indsats sammen med Miljøstyrelsen/Naturstyrelsen. Vi efterspurgte de fornødne værktøjer til at gøre en effektiv indsats, men myndighederne bremsede os, og der var heller ingen politikere på Christiansborg, der tog det fornødne ansvar i sagen, siger Jens Venø Kjellerup og tilføjer:

- Derfor skal folketingspolitikerne vise den handlekraft, vi har råbt på gennem flere år. Rettidig omhu for længe siden havde været langt at foretrække, men vi anerkender naturligvis politikernes aktuelle interesse for sagen.

Giv os de nødvendige værktøjer

- Desværre ser vi også opgivende myndigheder, der giver fortabt i kampen mod mårhunden, mens man slet ikke har tilladt alle de værktøjer, som de frivillige mårhundereguleringsjægere og Jægerforbundet har efterspurgt i lang tid. Værktøjer, der effektivt kunne have understøttet de frivillige i deres store og ihærdige indsats mod mårhundene, mener udvalgsformanden og fortsætter:

- Set i bakspejlet kan jeg kun ærgre mig over, at Jægerforbundet har haft for stor tiltro til styrelserne i denne sag, som vi endnu slet ikke kender konsekvenserne af. Vi burde have presset Miljøstyrelsen hårdere fra begyndelsen og især krævet flere effektive værktøjer til bekæmpelsen.

Flere SKAL hjælpe til

Der er vedtaget en handlingsplan for den fremtidige indsats mod mårhunden, der i hovedtræk går på, at mårhunden skal holdes væk fra øer, holme, reservater mv., og at den ikke må komme til Fyn eller mere østligt beliggende områder i Danmark.

- Hvis denne målsætning overhovedet skal have gang på jorden, skal der helt andre boller på suppen nu. Jægerne og især de frivillige mårhundereguleringsjægere spiller naturligvis en central rolle. Flere jægerråd har selvstændigt taget ansvar og oprettet Facebookgrupper som udgangspunkt for en lokal forankret praktisk tilgang. Det kan man kun anerkende og rose. Men jægerne kan langt fra løfte denne opgave alene, understreger Jens Venø Kjellerup og uddyber:

- Vi har brug for, at myndighederne og de danske politikere anerkender, at problemet er ude af kontrol, og iværksætter en langt mere effektiv indsats og dermed efterkommer jægernes ønsker til en bredere værktøjskasse. Vi har også brug for at f.eks. DOF, DN og andre relevante organisationer tager aktivt del i bekæmpelsen af ikke bare mårhunden, men af alle invasive arter, der truer den danske natur og dermed biodiversiteten.

Jens Venø Kjellerup peger i denne sammenhæng på, at alle kan etablere en baitplads til mårhund og opsætte et kamera. Ligesom flere sagtens kan overvåge fælder, og bede om assistance til nedskydningen af fangede dyr.

- Skal vi have succes med bekæmpelsen af de invasive arter, herunder mårhunden, skal vi se en langt større og mere koordineret og målrettet indsats, der omfatter tilladelse til brug af de fornødne værktøjer, og med relevante grønne organisationer som praktiske hjælpere. Vi skal trække på samme hammel!

- Nu er der konstateret vaskebjørn ved Tønder. Jeg håber ikke, vi skal igennem samme frustration i bekæmpelsen af denne invasive art, slutter Jens Venø Kjellerup.

For yderligere kommentarer kontakt:

Jens Venø Kjellerup, hovedbestyrelsesmedlem og formand for Danmarks Jægerforbunds markvildtudvalg, tlf. 24 22 95 44