OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. august 2018

Jægerforbundets ERFA-møder konverteres til efteruddannelse i 2018

Jagttegnskursuslærernes stærke tradition med erfaringsmøde (ERFA) er i 2018 sat på pause, da langt de fleste jagttegnskursuslærere er vel optaget af Miljøstyrelsens efteruddannelses kurser, som for første gang siden jagtprøvens ændring, løber ad stablen i 2018.

De regionale Nyjæger-koordinatorer i Danmarks Jægerforbund afholder sædvanligvis ERFA-møder over hele landet i sommerhalvåret, hvor jagttegnskursuslærere har mulighed for at mødes i netværk og dele erfaringer fra prøveåret og blive opdateret på nyhederne i jagttegnslandskabet. I 2018 forholder det sig dog lidt anderledes, da dette er året for den første store efteruddannelsesopdatering af jagttegnskursuslærere, fem år efter ændringerne i bekendtgørelsen om jagttegn. Godkendelse af jagttegnskursuslærere blev da gældende for 5 år ad gangen, hvilket også betyder at Miljøstyrelsens kursus ikke er tilbudt til jagttegnskursuslærer uddannet efter 2014. Jagttegnskursuslærere som er uddannet fra 2014 og frem, er desuden uddannet efter nye udvidede bekendtgørelsesregler på området.  

Miljøstyrelsen efteruddannelseskurser er skabt i et samarbejde mellem Miljø- og Naturstyrelsen, Jagttegnslærerforeningen i Danmark, Danmarks Jægerforbund og en ekstern undervisningskonsulent med lang erfaring på området. Det er derved lykkedes Miljøstyrelsen at samle et stærkt hold af kompetente folk omkring jagtprøven, som sammen med jagttegnskursuslærerene bidrager til at jagtens privilegie kan fastholdes.

Kurset fokuserer på at opdatere alle undervisere, så disse fremadrettet også har de bedste muligheder for at tilbyde god jagttegnsundervisning. Som underviser i jagttegn i dag, møder man mange undervisningsudfordringer, og for at sikre succes i undervisningen skal der, ud over det jagtfaglige, også tænkes i undervisningstekniske muligheder og ikke mindst differentiering af undervisningen til nutidens aspiranter. Deltagere på kurset har god lejlighed til at dele erfaringer med hinanden, så de danske jægere bevarer det gode renomme og håndværk i årene fremover.

Da underviserne i 2018 er optaget af den obligatoriske efteruddannelse, vil Jægerforbundets kredse i år ikke afholde særskilte ERFA-møder, men de regionale ERFA-møder for jagttegnskursuslærere vender selvfølgelig stærkt tilbage i 2019. Skulle der være jagttegnskursuslærere i Jægerforbundets kredse som ønsker et møde forud for forårsprøven 2019, kan dette stadig lade sig gøre. Kontakt i så fald Jes Mikkelsen på jsm@jaegerne.dk

MitJagttegn findes tilmelding, oversigt og program for Miljøstyrelsens efteruddannelseskurser.