Få inspiration til affaldshåndteringen på skydebanen

Danmarks Jægerforbund vil gerne sikre en grøn omstilling på skydebanerne, og som et led i det arbejde har vi udviklet en folder om affaldshåndtering på skydebaner. Find den her.

Klik på billedet for at læse folderen.

Få hjælp til implementeringen

I en begrænset periode kan jeres forening også få hjælp til implementeringen af den bedst mulige affaldshåndtering. Det foregår i samarbejde med virksomheden WASTEless, hvor midler til et regionalfondsfinansieret projekt om genanvendelse af haglpatroner, bl.a. går til rådgivning af foreninger om emnet.

Der kan ydes 1 - 2 timer rådgivning pr. forening.

Kontakt Leise Marud på lm@wstless.dk eller 23290357.