Bundne signaler til dette års FM er offentliggjort

Da de bundne signaler til forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning er, lidt tidligt, blevet offentliggjort på her hjemmesiden. De vil desuden blive bragt i april og maj nummeret af medlemsbladet.

Fremadrettet vil de bundne signaler senest en måned før mesterskabet, ifølge reglerne, blive offentliggjort samtidigt i bladet og på hjemmesiden.

Klik her for at se de udtrukket signaler.

Jagthornsudvalget.