OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 08. september 2018

Bliv vært for Jagthornsmesterskabet 2020

Danmarks Jægerforbunds Jagthornsudvalg søger en blæsergruppe eller en lokal jagtforening i kreds 6, 7 eller 8, der vil være vært for Forbundsmesterskabet i Jagthornsblæsning 2020. Såfremt der ikke er indkommet ansøgninger i rette tid, vil interesserede fra andre kredse kunne byde ind. Dette vil blive annonceret på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside senest 10 november 2018.

Værten skal være behjælpelig med et egnet sted til afholdelse af arrangementet, samt praktiske opgaver før, under og efter mesterskabet. Til gengæld får værten mulighed for at have boder og lignende ved mesterskabet, hvor der deltager ca. 300 blæsere fra hele landet, samt et tilsvarende antal publikum.

Interesserede blæsergrupper eller jagtforeninger bedes senest 1. november 2018 indsende ansøgning med kort beskrivelse af faciliteter og muligheder for afholdelse af mesterskabet, samt foreløbigt budget, indeholdende forventet omkostninger.

Materiale indeholdende de betingelser som jagthornsudvalget ønsker opfyldt i forbindelse med afholdelsen af forbundsmesterskabet, samt rammer for økonomisk tilskud, kan rekvireres ved henvendelse til våbenkonsulent Nicholai Vigger Knudsen på tlf.: 88 88 75 03 eller e-mail: nvk@jaegerne.dk

Interesserede vil også kunne indhente informationer ved kredsens jagthornskoordinator

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formand for jagthornsudvalget Bjarne Rasmussen på tlf.: 61 69 80 56 eller e-mail: bjarne_rasmussen@newmail.dk