OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. marts 2017

Tilmelding til FM Jagthorn 2017

Jagthornsmesterskabet finder i år sted lørdag, den 20. maj 2017 i Reventlow-Parken, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L nordøst for Nakskov på Lolland.

Danmarks Jægerforbunds Jagthornsudvalg byder i samarbejde med Nakskov Jagthornsblæsere, Reventlow-Museet Pederstrup og Reventlow-Parken velkommen til forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning 2017, hvor tilskuere også er meget velkomne – fri entre, dog skal der betales entre til selve muserne.

Deltagelse:

Kun medlemmer af Danmarks Jægerforbund kan tilmelde sig konkurrencen.

For B-klassen for soloblæsere på både Fürst-Pless- og Parforce-horn, kan man nu tilmelde sig, hvis man i foråret 2017 har kvalificeret sig ved duelighedsprøven i den kreds, hvori man har sin bopæl. Kvalifikationen skal endvidere være sket på den horntype, som man stiller op med. Kvalificerede vil blive kontaktet af Jægerforbundets jagthornssekretær, Betina Kirstine Olsen

Der er fri tilmelding for Grupper til B-klassen.

Såvel grupper som soloblæsere, som ikke før har deltaget i forbundsmesterskabet eller blæsere/grupper, eller som af en eller anden årsag ikke har deltaget i de foregående 2 år - se reglerne for indplacering til FM.

Blæsere, som i henhold til reglerne tidligere har kvalificeret sig og er rykket op i en højere klasse, eller blæsere, som er rykket ned fra mesterrækken eller A-rækken sidste år, kan som tidligere frit tilmelde sig dér.

Kun nedrykkere til B-rækken fra sidste år kan stille op i B-rækken. Alle andre skal kvalificere sig gennem kreds duelighedsprøverne.

Soloblæsere/gruppeledere skal melde deres ankomst til mesterskabssekretariatet.

Der konkurreres i følgende discipliner:

1. Soloblæsning for Fürst-Plesshorn i Mester-, A- og B-klasse.

2. Soloblæsning for Parforcehorn i Mester-, A- og B-klasse.

3. Gruppeblæsning for grupper i Mester-, A- og B-klasse.

4. Gruppeblæsning for Eb-horngrupper.

Tilmelding:

Alle kvalificerede tilsendes umiddelbart efter kvalifikation et link til tilmelding og betaling, der skal ske online.

Tilmeldingen vil desuden være at finde på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Noder til frie signaler/musikstykker, som ikke må være identiske med de bundne opgaver i de respektive klasser, vælges/vedhæftes ved online tilmelding. Tilmelding og noder skal være Danmarks Jægerforbundet i hænde senest søndag d. 30. april 2017. Blæsere, som tilmelder sig senere, kan ikke forvente at deltage.

Noder til de frie opgaver med eventuelle dommerkommentarer kan efter mesterskabets afslutning afhentes i mesterskabssekretariatet.

Danmarks Jægerforbund forbeholder sig retten til at gemme en kopi af de anvendte frie signaler til historisk arkiv og fastsættelse af sværhedsgrader. Gemte signaler udleveres ikke til tredjepart

Oversigt over op- og nedrykkere kan ses på DJ´s hjemmeside.

Pris:

Deltagergebyret er kr. 200,00 pr. blæser. Gebyret indbetales online samtidig med tilmeldingen til Danmarks Jægerforbund. Det er muligt at fortryde tilmeldingen og afmelde indtil søndag den 30. april 2017.

 

Instrumenter:

Til såvel solo- som gruppeblæsning skal anvendes jagthorn, Fürst-Pless- eller Parforcehorn, der stemmer i Bb. Ved anvendelse af horn med ventiler må disse ikke benyttes.

Håndholdte noder i A5 format er tilladt til de frie stykker og det komponerede stykke i mesterrækken (grupper)

Noden må sættes i holder, der kan på monteres hornet. Der tillades ikke opstilling af gulvstativer.

Signaler:

Mesterklasserne solo blæses to bundne og to frie signaler/jagtmusikstykker. De frie signaler må sammenlagt maksimalt vare 6 minutter, skal være på mindst 24 takter og må ikke være identiske med de to bundne.

B-klassen i soloblæsning blæses to bundne signaler og to frie signaler/jagtmusikstykker. De frie signaler må sammenlagt maksimalt vare 6 minutter og må ikke være identiske med de to bundne signaler.

A-klassen i soloblæsning blæses to bundne signaler og to frie signaler/jagtmusikstykker. De frie signaler må sammenlagt maksimalt vare 6 minutter, skal være på mindst 24 takter og må ikke være identiske med de to bundne signaler.

Mesterklassen i gruppeblæsning

Blæser i alt fire signaler:

- Et kategori A-signal, som offentliggøres i marts eller april nummeret af Jæger

- Et ukendt signal/jagtmusikstykke, hvori alle stemmer skal besættes og offentliggøres på jægerforbundets hjemmeside senest 8 måneder før mesterskabet. Hertil kommer endvidere 2 frie signaler/jagtmusikstykker.

- To frie signaler/jagtmusikstykker må tilsammen maksimalt vare 6 minutter, dog skal hvert stykke være på mindst 24 akter, og må ikke være identiske med det bundne signal.

B-klassen i gruppeblæsning blæses to bundne signaler og to frie signaler/jagtmusik-stykker. De frie signaler må sammenlagt maksimalt vare 6 minutter og må ikke være identiske med de to bundne.

A-klassen i gruppeblæsning blæses to bundne signaler og to frie signaler/jagtmusik-stykker. De frie signaler må sammenlagt maksimalt vare 6 minutter, skal være på mindst 24 takter og må ikke være identiske med de to bundne.

Eb-hornklassen blæses to frie jagtmusikstykker. Disse stykker må sammenlagt maksimalt vare 8 minutter. Håndholdte noder i A5 format er tilladt. Noden må sættes i holdere, der kan på monteres hornet. Der tillades ikke opstilling af gulvstativer.

Overskrides den maximale tilladte tid for frie signaler/musikstykker vil præstationen blive trukket i point.

Ved gruppeblæsning – undtagen gruppeblæsning i mesterklassen - står det grupperne frit for at blæse såvel bundne som frie signaler/musikstykker unison eller flerstemmigt, men ved flerstemmig blæsning skal alle stemmerne være besat. 

Ingen blæser må deltage i mere end én gruppe. Dog undtaget den musikalske leder, der kan være medlem i en anden gruppe.

Signalerne skal blæses efter Danmarks Jægerforbunds officielle jagthornsnoder, der findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Noder til frie signaler/jagthornsmusikstykker indsendes i forbindelse med elektronisk tilmelding.

Vigtigt: Læs reglerne for Forbundsmesterskabet på: www.blæsjagthorn.dk

 

Følgende bundne signaler er udtrukket:
B-Klassen:      
Solo:    Fürst-Pless: Måren-Rovdyret (36) Fasanen (20)
  Parforce:  Hyldest til Grævlingen (13) Vildanden (21)
Grupper:   Kragen (24) Edderfuglen (18)
A-klassen:      
Solo: Fürst-Pless: Hinden-Kalven (44) Sneppen (23)
  Parforce:  Agerhønen (22) Sikahjorten (31)
Grupper:   Rågen (35) Dåhjorten (17)
Mesterklassen:      
Solo: Fürst-Pless: Gåsen (32) Kronhjorten (25)
  Parforce:  Sommer Bukken (30) Opbrud til jagt (29)
Grupper:   Begrüssung (28) 25 års Jubilæums stykke 2017
Bedømmelse:

Bedømmelsen bliver foretaget af dommere, som alle er professionelle musikere.

Der gives point for løsning af opgaverne således:

1. Klang og intonation.

2. Noderigtighed og musikalitet.

3. Sværhedsgrad af frie opgaver.

4. Samlet helhedsindtryk og optræden.

Præmiering:

Der tildeles remfæstelser/medaljer med årstalsbånd som nedenfor:     

Mesterklasserne:

1.-placering: guld med egeløv.

2.-placering: sølv med egeløv.

3.-placering: bronze med egeløv.

 

A- og B-klasserne:

1.-placering: guld.

2.-placering: sølv.

3.-placering: bronze.

Ved både solo- og gruppeblæsning tildeles 1. pladsen - udover remfæstelser/medaljer - en vandrepokal udsat af Danmarks Jægerforbund. Vandrepokalen kan ikke vindes til ejendom, men et erindringsbæger tildeles på dagen til vinderen af den pågældende klasse.

I Eb-hornsklassen tildeles 1. pladsen en pokal til ejendom, samt guldmedajle m. Egeløv.

Samtlige deltagere modtager endvidere en erindringsnål, samt et diplom med point og placering.

Remfæstelser: 

Da vi har et mindre restlager af de tidligere anvendte remfæstelser og medaljer, vil der være mulighed for at købe disse ved henvendelse til mesterskabssekretariatet. Ved henvendelsen skal der kunne dokumenteres, at man er berettiget til at bære den pågældende remfæstelse/medalje.

Prisen er kr. 100,- pr. stk.

Program:

Kl. 8.30. Velkomst og fællesblæsning

Kl. 9.00. Konkurrencen indledes

Ca. kl. 11.30 Frokostpause

Ca. kl. 12.30 Konkurrencen genoptages

Ca. kl. 17.30 Konkurrencen slutter, hvorefter vinderne præsenteres og præmier m.m. overrækkes.

Ca. kl. 18.00 Afslutning. De samlede resultater kan derefter ses ophængt ved sekretariatet.

Katalog:

Kataloget bliver fremsendt til den enkelte blæser som mail – solo som gruppe – forud for mesterskabet, og kan desuden findes på DJ´s hjemmeside ca. 10 dage før mesterskabets afholdelse.

Kataloget vil blive udleveret, når man på dagen melder sin ankomst i sekretariatet.

 

Sted:

Reventlowparken byder året rundt på naturskønne oplevelser. I landskabshaven ved herregården Pederstrup – i dag museum for statsmanden C.D.F. Reventlow og landboreformerne – findes talrige spor af parkens over 300 år lange historie. Spor, der afslører sig, når man nyder udsigten over søerne fra frøknernes tehus fra 1834, går på opdagelse blandt parkens talrige monumenter eller drager på eventyr rundt til parkens eksotiske træer.

Den ældste kendte beskrivelse af haven ved Pederstrup daterer sig tilbage til 1683. De tidligste spor i den nuværende park er dog ti år yngre og stammer fra daværende finansminister Peder von Brandts smukt anlagte barokhave fra 1690. Op gennem 1700-tallet blev haven flere gange udbygget, og omkring 1780 udlagde landboreformator og statsminister C.D.F. Reventlow en række slyngede stier, der sammen med iskælderen giver haven det romantiske præg, som den endnu har i dag. I 1870'erne, efter avlsgårdens flytning, blev haven fuldt udbygget til den nuværende park efter tegninger af den tyske landskabsarkitekt F.J.C. Jürgens.

Jürgens’ plan fra 1871 tog udgangspunkt i stedets naturlige terræn omkring de to søer, som han søgte at fremhæve og markere. Med fokus på de store linjer anlagde han parken med udstrakte, blødt formede plæner, smukke udsigter og større solitære træer som ægte kastanje, platan og tyrkisk eg. Træernes forskelligartede løv giver parken en helt særlig karakter i efterårsmånederne.

Til trods for, at det endnu i dag er udtrykket fra Jürgens’ landskabelige park, der præger Reventlowparken, så er det endnu muligt at finde spor af havens lange historie. Tehuset, iskælderen og flere monumenter over familien Reventlows medlemmer bidrager til det historiske vingesus, der – sammen med stedets naturlige skønhed – gør Reventlowparken til et folkeligt og kulturelt samlingspunkt på Lolland.

Overnatningsmuligheder:

Camping:

Nakskov Fjord Camping

Adresse: Hestehovedet 2, 4900 Nakskov

Telefon: 54 95 17 47


Hoteller:
Bandholm Hotel

Adresse: Havnegade 37, 4941 Bandholm (18,8 KM)

Telefon: 54 75 54 76

 

Hotel Skovridergården

Adresse: Svingelen 4, 4900 Nakskov (13,9 KM)

Telefon: 54 92 03 55

 

Hotel Søpark, Milling Hotels

Adresse: Vestergade 29, 4930 Maribo (24,1 KM)

Telefon: 54 78 10 11

 

Danhostel Nakskov

Adresse: Branderslevvej 11,

4900 Nakskov (16,6 KM)

Telefon: 54 92 24 34

 

På udvalgets vegne

Bjarne Rasmussen

Formand for jagthornsudvalget