OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. marts 2017

Procedure for høringssvar til DJU

Danmarks Jægerforbund har fra Dansk Jagthundeudvalg modtaget følgende skrivelse vedr. procedure for indsendelse af svar på høringsnotat omkring ændring af Fælles Markprøve Regler. 

"Hermed gives oplysning om proceduren for fremsendelse af svar på høringsnotat vedr. ”Forslag til ændringer af Fælles Markprøve Regler (FMR) i 2017. Svarene skal være fremsendt senest 15. april 2017.

Personer, der er medlem af en specialklub, sender høringssvar til den specialklub, vedkommende er medlem af. Specialklubben fremsender efter behandling af det modtagne høringssvar deres indstilling til FJD’s sekretær Ingerlise Rasmussen e-mail: post@ir-fritid.dk senest den 1. maj 2017.

Personer, der er medlem af Danmarks Jægerforbund (DJ), sender høringssvar til DJ e-mail: HVH@jaegerne.dk mærket ”FMR-høringssvar fra medlem nr. xxxx”, der derefter ekspederer svarene videre til rette vedkommende.

Personer, der er medlem af Dansk Kennel Klub (DKK), sender høringssvar til DKK e-mail: JeHe@dkk.dk mærket ”FMR-høringssvar fra medlem nr. xxxx”, der derefter ekspederer svarene videre til rette vedkommende.

 ERFA-grupperne sender høringssvar til Dommerudvalget (DUV) e-mail: stenhoej@mail.dk

Ovennævnte instanser (FJD, DJ, DKK og DUV) varetager herefter den videre behandling af svarene og forelægger konklusioner og evt. forslag for Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse.

Med venlig hilsen

Poul Vestervang

Formand"