OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. juli 2017

Politiet giver færre tilladelser til halvautomatiske rifler – men hvorfor?

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Flemming Højer

På få uger har mere end 100 jægere henvendt sig til Danmarks Jægerforbunds våbenteam, fordi de har fået afslag på våbentilladelse til halvautomatiske rifler af forskellige kalibre og til forskellige jagtlige formål.

DJ’s våbenteam har derfor sammen med Danmarks Våbenhandlerforening udarbejdet et meget udførligt brev til politiets administrative centre i Holstebro og Taastrup, der behandler alle våbensager for det civile Danmark.  

I brevet er oplistet en række af politiets afslag på ansøgninger, som både Danmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening mener er fejlagtige. Vi har derfor stillet politiet en række opklarende spørgsmål til de illustrative afgørelser.

Vi afventer nu svar fra politiet, og så snart vi er blevet klogere her i huset, vil vi beslutte, hvordan vi griber sagen an. Ét er dog sikkert – i Danmarks Jægerforbund ser vi ikke med milde øjne på forringede vilkår på våbenområdet. I særdeleshed ikke, hvis det er politiet, der af egen kraft er begyndt at agere våbensmagsdommere uden hjemmel i lovgivningen.

Du kan følge sagen på vores hjemmeside, hvor vi løbene vil informere, når vi ved mere.