OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. april 2017

Ny folder om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med forlaget SEGES, lavet en opdatering af folderen om natur- og vildtpleje på landbrugsarealer.

Folderen formidler konkrete forslag, til hvordan man kan forbedre levestederne i landbrugslandet til gavn for vildtet, naturen, og biodiversiteten.

Med mange illustrationer og billeder er folderen et godt redskab til at støtte undervisningen i vildtforvaltning for jagttegnsaspiranter. Folderen ligger tilgængelig til jagttegnskursuslærere på Jægerforbundets hjemmeside og til aspiranter på jagtprøven.dk. 

Se folderen her