OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 20. november 2017

Nedlægger du havlit eller fløjlsand?

Går du på jagt efter havlit eller fløjlsand, vil vi meget gerne have din hjælp til et projekt, der skal sikre mere viden om de trængte dykænder. Se hvordan du deltager og de første resultater fra projektet her.

Tekst: Iben Hove Sørensen, Danmarks Jægerforbund

Danmarks Jægerforbund og Aarhus Universitet har i 2017 indledt et projekt, som bl.a. skal resultere i et bedre kendskab til kondition og fødevalg hos de havlitter og fløjlsænder, som overvintrer i danske farvande. De første resultater af projektet blev præsenteret i Trækvildtoversigten, som er en del af denne måneds udgave af Jæger - og som du også kan læse her.

Der resterer nu et år af projektet, og projektets succes er fortsat afhængig af strand- og havjægernes hjælp, idet en stor del af undersøgelserne baseres på nedlagte fugle, som indleveres frivilligt til projektet. Projektgruppen vil derfor meget gerne bede om din hjælp, hvis du nedlægger havlit eller fløjlsand i den igangværende jagtsæson. Det er ikke hensigten, at der skal nedlægges store mængder fugle for projektets skyld, men vi modtager meget gerne de fugle, du kan undvære. Vi kan levere brystkødet tilbage i frossen stand.

LÆS MERE: Fløjlsand

Det er med til at sikre et bredt vidensgrundlag, at vi modtager fugle fra alle dele af de danske farvande, og vi har i denne sæson en særlig interesse i fløjlsænder fra Ålborg Bugt, Sejerø Bugt, Isefjord, Faxe Bugt og Gedser. Nedlagte havlitter vil vi især gerne modtage fra de sydøstdanske farvande samt fra Aalborg Bugt. For at forbedre vores kendskab til alders- og kønsfordeling af de nedlagte fugle, så opfordres du til at indsende en vinge fra hvert individ af de to arter, som nedlægges i denne sæson.

LÆS MERE: Havlit

Hele fugle kan indsendes eller indleveres til enten Danmarks Jægerforbund eller DCE, Aarhus Universitet, og vinger kan indsendes til vingeundersøgelsen på DCE. Det er ikke nødvendigt, at du selv angiver køn og alder på hverken fugle eller vinger, men det er vigtigt, at dato og sted for nedlæggelsen angives tydeligt.

Kontakt

Portofrie specialkuverter til indsendelse af vinger kan rekvireres hos seniorforsker Thomas Kjær Christensen på tlf. 8715 8854 eller e-mail vinger@bios.au.dk. Udgifter til pakker kan ligeledes refunderes.

Hos DJ kan Iben Hove Sørensen kontaktes på tlf.  8888 7526 eller e-mail ihs@jaegerne.dk, hvis du har spørgsmål til projektet eller ønsker at indlevere nedlagte ænder.

Ønsker du at indlevere hele fugle, må du meget gerne kontakte os på forhånd, så vi kan sikre, at fuglene kommer hurtigt på frost. Du kan i så fald enten kontakte Iben Hove Sørensen (se ovenfor) eller Ib Krag Petersen på tlf.: 2421 1614.