OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. december 2017

Jagthundeinstruktør-uddannelse 2018

Tekst: Jytte Harder

Nyt navn samme koncept

Der har i de senere år været en voksende positiv interesse for vores jagthundeinstruktøruddannelse, hvilket har affødt, at vi desværre har været nødsaget til på enkelte kurser, at lukke for tilmeldingen før fristens udløb.

Denne stigende interesse har resulteret i flere henvendelse med ønske om flere instruktøruddannelseskurser. Efterspørgslen er med i de fremtidige overvejelser i forbindelse med udarbejdelsen af kursuskalenderen, men som udgangspunkt udbyder vi igen 2 uddannelsesforløb, henholdsvis 1 øst for Storebælt og 1 vest for Storebælt. Viser interessen sig så stor, at vi kan tilbyde yderligere 1 forløb centralt i DK i løbet af 2018, vil dette blive annonceret senere.

Vi får ofte henvendelser gående på opbygningen af jagthundeinstruktøruddannelsen, hvilket i mange tilfælde skyldes forvirring i forbindelse med navnene på de enkelte moduler. Derfor har jagthundeudvalget godkendt de nye navne, som vi håber fremadrettet vil kunne gøre det mere gennemskueligt i forhold til indhold og tilmelding.

Jagthundeinstruktøruddannelsen retter sig primært til hjælpeinstruktører i jagtforeningerne, som fremadrettet skal stå som instruktører, men uddannelsen er åben for alle hundeførere der ønsker større viden om hundens præmisser for indlæring.

Formålet med uddannelsen er, at give jagthundeinstruktører og hundeførere et teoretisk og praktisk kendskab til, hvordan hunden lærer, herunder hundehjernens opbygning samt til hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. På kurserne ser vi på de forskellige sociale komponenter, som indgår i opbygningen af et godt forhold mellem hund og fører. Kurserne er baseret på viden om læring og hundeadfærd, således at uddannelsen foregår på hundens præmisser og målrettes uddannelsen som egnet apporterende jagthund.

Med et godt forhold mellem hund og fører som det centrale i vores træning, bliver den nyeste viden om læringsformerne sat ind i en letforståelig praktisk og teoretisk fremstilling af et komplekst emne.

  • Jagthundeinstruktøruddannelse del 1 – teoretisk del, 2 dage
  • Jagthundeinstruktøruddannelse del 2 – faglig del, 2 dage
  • Instruktionsteknik, 1 dag

Jagthundeinstruktør del 1 skal gennemføres inden man tilmelder sig del 2. Instruktionsteknik kan gennemføres uafhængig af de andre kurser, og er kurset gennemført i forbindelse med anden uddannelse i Danmarks Jægerforbund skal det ikke gennemføres igen.

Læs mere om og tilmeld dig kurserne her