OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. januar 2017

Hold din hund i træning!

Lad ikke succes på jagten blive til ”sommerhi” for jagthunden.

Rigtig mange kan snart se tilbage på en forhåbentlig god jagtsæson, hvor ikke mindst arbejdet med jagthunden har været en succes. Det vil nu være relativt nem at lade hunden slappe af, ja nærmest lade den gå i ”sommerhi”, så den kan være frisk til efteråret.

Dette kan selvfølgelig ikke anbefales, og der skal herfra lyde en stor opfordring til vedligehold af jagthunden både med fokus på træning og kondition. Meget vedligeholdelsestræning kan nemt udføres under de daglige lufteture eller, hvis der kan afsættes tid, til målrettet træning. Men en stor del af vedligeholdelsestræningen ligger også i at kunne arbejde med flere hunde omkring sig, og ikke mindst at kunne fastholde hunden i ro på post, mens andre hunde arbejder.

Samtidig skal man endvidere også holde sig for øje, at vi alle - både hund og fører -  altid kan lære noget nyt. I forbindelse med indlæring af nyt stiller vi også krav til vores hund, hvilket i sidste ende, er med til at styrke det gode forhold mellem hund og fører, som er omdrejningspunktet i al indlæring.

Socialt fællesskab, vedligeholdelsestræning og ny læring, er nogle af de ting som vore mange jagtforeninger, der tilbyder hundetræning, kan hjælpe dig med. Enkelte jagtforeninger kan tilbyde træning i ridehaller og har allerede startet træningen, men langt de fleste foreninger starter først hundetræningen den første weekend i februar. Så ret henvendelse til din lokale jagtforening og hør mere om deres tilbud, se evt. nærmere på vores hjemmeside her: http://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/ eller læs om mulighederne i det kommende nummer af medlemsbladet af ”Jæger”, hvor vi bringer en artikel om tips til at holde din jagthund i god kondition udenfor jagtsæsonen.

Knæk og bræk med træningen.