OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. august 2017

Engagerede jagttegnskursuslærere til Jægerforbundets ERFA-møder

Der var masser af konstruktiv dialog ved årets ERFA-møder, og de danske jagttegnskursuslærere fik sat en tyk streg under deres engagement og videbegær i forhold til opdragelsen af de nye jægere. En stor tak til alle fremmødte undervisere og tillidsfolk.

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

Der var lagt op til snak om jagtprøven og naturforvaltning, men særligt én sag gik igen ved samtlige ERFA-møder - haglskydeprøven. Efter en årrække med den nye haglskydeprøve har jagttegnskursuslærerne fået et mere indgående kendskab til den, og det var tydeligt ved møderne, at der var mange meningerne om haglskydeprøven. Antal prøver/pladser, tilmeldingsprocedure og fysisk afstand til prøverne var genstand for meningsudveksling. Det blev også diskuteret, hvor stort et ansvar jagttegnskursuslæreren har for aspiranternes gennemførelse af haglskydeprøven. Der var dog stor enighed om, at Miljøstyrelsen og Jægerforbundet for alvor skal inddrage jagttegnskursuslærerne og deres erfaring i den videre proces med haglskydeprøverne.

Ved flere af møderne opfordrede jagtegnskursuslærere til samarbejde underviserne imellem for netop at kunne ’fylde’ en hel prøve og skabe tættere forbindelse til prøvestederne. Der blev desuden også gjort god reklame Jægerforbundets nye kredsundervisere i flugtskydning. Et korps af dygtige instruktører som kaster deres kræfter ind i at opgradere nuværende instruktører, men også gerne jagttegnskursuslærere samt aspiranter.

Find kredsunderviserne her og hør mere om deres indgående kendskab til haglskydeprøven.

 

Lars Thune Andersen der er ansvarlig for haglskydeprøverne ved Danmarks Jægerforbund siger, ”Det er DJ’s ønske og holdning, at jægere og aspiranter skal serviceres bedst muligt indenfor de givne rammer sat af Miljøstyrelsen”.

Nyhed om haglskydeprøverne: ’Status: det går godt til årets haglskydeprøver’

 

Et fortsat emne vedrørende haglskydeprøven er mulighederne for de 15-årige, som efter nuværende tolkning af lovgivning fra politiets side, ikke kan gå til prøve. Jægerforbundet har anbefalet Miljøstyrelsen at indgå dialog med justitsministeriet om muligheden for at give de haglskydeprøvesagkyndige bemyndigelse til, at kunne eksaminere haglskydeprøveaspiranter, som har bestået jagtprøven, men endnu ikke har kunne indløse jagttegn, fordi de endnu ikke er fyldt 16 år.

”Som reglerne er i dag, kan man først indløse jagttegn cirka ti arbejdsdage, før man fylder 16 år. Først når jagttegnet er indløst åbnes ’Mitjagttegn’, således at man kan tilmelde sig en haglskydeprøve”, fortæller Lars Thune Andersen endvidere.

DJ er i meget aktiv dialog med Miljøstyrelsen om udfordringen ved haglskydeprøven, samt de meget utilfredsstillende muligheder der er i dag for dumpede aspiranter ved jagtprøven.

 

Vildtforvaltning og undervisning

Markvildtrådgivere fra Danmarks Jægerforbund gav oplæg om natur- og vildtforvaltning, et emne som kan være vanskeligt at formidle til aspiranter, der endnu ikke har stiftet indgående bekendtskab med den danske natur.

Flere undervisere efterspurgte oplæg fra ERFA-møderne til benyttelse i egen undervisning. Materialet, som må benyttes af jagttegnskursuslærere i forbindelse med jagttegnsundervisning, er samlet på Jægerforbundets hjemmeside for jagttegnskursuslærere under kapitel 6 Natur- og vildtpleje. Følg linket her – husk at være logget ind på medlemsnettet. 

(Forside>Medlemsnet>Tillidsmandsnet>Jagttegnskursuslærer>Natur- og vildtpleje>ERFA 2017)

 

I materialet er også Jægerforbundets oversigten med tal fra de forskellige prøver, som er tilknyttet jagttegn. Tallene indeholder flere usikkerheder, da de ikke er renset for fejlkilder, og kan derfor blot benyttes vejledende. Tallene må af samme grund ikke gengives eller deles med tredjepart, og kan ikke være genstand for nøjagtige udregninger.

Jagtprøverne i foråret 2017 gav dette resultat: 4.604 aflagde jagtprøve af dem bestod 2.959 jagtprøven. Kilde: Miljøstyrelsen

 

Undervisningsmateriale

Vedrørende undervisningsmaterialer fra Jægerforbundet var der mange gode inputs og ønsker til den stadige udvikling, og opdateringerne i 3. oplag af Jagttegn blev gennemgået. Fra Jagtprøven.dk blev der talt om sikkerhedsbilleder, som havde været diskuteret og afstemt med Natur- og Miljøstyrelsen til det årlige dialogmøde for interessenter. Miljøstyrelsen orienterer endvidere, at der ved forårsprøven 2018, igen vil dukke nye spørgsmålsformuleringer op ved jagtprøven.   

Der blev gjort opmærksom på Jægerforbundets artsleksikon, som nu har fået et ansigtsløft.  Det er mere overskueligt, og til aspiranternes fornøjelse er inddeling ret jagtprøvevenlig.

Se det flotte artsleksikon her, og følg med efterhånden som leksikonet udvides.