OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. februar 2017

Antal beståede aspiranter i 2016

De samlede opgørelser for hvor mange der har bestået haglskyde-, riffel- og jagtprøver i 2016 er nu opgjort.

Haglskydeprøve

I 2016 er der blevet afholdt 80 haglskydeprøver med 4245 personer til prøve. Af disse bestod 59,7 % eller 2535. Af de 1599 personer, der ikke bestod prøven, er 1489 dumpet og 110 mødte aldrig op.

Af de 1489 personer, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede de fleste på manglende træf.

Der har i prøveåret 2016 været tilbudt 8074 pladser, fordelt på 80 haglskydeprøver. Heraf har de 3829 ikke været anvendt

Se statistikken for haglskydeprøver fordelt på kredse på hjemmesiden 

Riffelprøve

I 2016 er der afholdt 46 riffelprøver, med 4005 personer til prøve. Af disse bestod 77,8% eller 3114. Af de 891 personer, der ikke bestod prøven er 706 dumpet og 185 mødte aldrig op.

Af de 706 personer eller 17,6 %, som ikke kunne leve op til kravene, dumpede 625 af disse, da de ramte mindre end de krævede 5 træffere og 81 personer på grund af våbenhåndtering.

Der har i prøveåret 2016 været tilbudt 8191 pladser, fordelt på 46 riffelprøver. Heraf har de 4186 ikke været anvendt. I gennemsnit har 51,1 % af de tilbudte pladser været ledig.

Se statistikken for haglskydeprøver fordelt på kredse på hjemmesiden

 

Jagtprøve

Antal aspiranter der gik op til forårets jagtprøve var 4.615 Af dem bestod 2.728.

Antal aspiranter der gik op til efterårets jagtprøve var 1.553. Af dem bestod 968.

Ser man på forår og efterårs prøverne samlet, skal man være opmærksom på, at man ikke kan tale om antal personer, andet end for antallet af dem der består. For samme person kan have gennemført en prøve både i foråret og efteråret. Så det mest korrekte, når man taler om mere end en prøveperiode, er at omtale antallet af prøver og ikke antal personer. I denne forbindelse skal en prøve forstås som dækkende op til to praktiske prøver. Med andre ord, når en aspirant sætter sig og får udleveret en skriftlig prøve, så tæller det for én prøve, uanset hvordan resten af forløbet i prøveperioden går for personen.

 Med de præmisser så er der i 2016 aflagt 6.275 prøver. I 2016 bestod 3.699 personer jagtprøven.

Opgørelse på denne måde svarer til den måde, som NST (nu SVANA) har opgjort tallene i Vildtinformation siden 2014. 

(Kilde: SVANA)

 

Tekst: Jes Mikkelsen