Ændring i DJU's Fælles Markprøve Regler

Danmarks Jægerforbund har fra Dansk Jagthundeudvalg's sekretariat modtaget meddelelse om en ændring af aldersgrænsen i Ungdomsklassen. Ændringen træder i kraft ved dette forårs prøver. Se meddelelsen her.