OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. december 2016

Vingeundersøgelsen i november

Der blev i alt indsendt 3.683 vinger igennem november måned. Vingerne blev modtaget fra 197 jægere som i gennemsnit indsendte 18,7 vinge. En enkelt jæger stod for 438 vinger, mens 20 jægere nøjedes med at indsende en vinge. Vingerne kom fra fugle nedlagt på 292 forskellige lokaliteter, hvor der fra den bedste lokalitet blev indsendt 426 vinger.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE, Aarhus Universitet

Vi er meget taknemmelige for de mange vinger, vi har modtaget, men vil gerne understrege at det ikke kun er mængden af vinger, der er vigtig. Få vinger fra mange forskellige lokaliteter og fra mange forskellige dage igennem jagtsæsonen er lige så vigtige i forhold til at få vingeundersøgelsens data til at afspejle den reelle forekomst af de forskellige arter og deres alders- og kønsfordeling.

Sæsonens fordeling af vinger på de enkelte arter i vingeundersøgelsen til og med november 2016 kan ses i figuren. Ud af samlet 2.506 vinger fra svømmeænder i november dominerede pibeand med 960, gråand med 741 og krikand med 672. Blandt 628 vinger fra dykænder var det ikke overraskende ederfugl, der toppede med 257 vinger efterfulgt af troldand med 177 vinger. Helt normalt faldt antallet af vinger fra dobbeltbekkasin til 55 i november fra 130 i oktober, mens skovsneppen steg fra 12 til 312 i november.

Det er frivilligt at deltage i vingeundersøgelsen, som omfatter ænder, gæs, blishøns, skovsneppe og dobbeltbekkasin.

Klip én vinge af de nedlagte fugle og send dem til os i de specielle vingekuverter, som kan fås ved at sende navn og adresse til vinger@bios.au.dk eller ved at ringe på 87150000. Vi sender også forsendelseskuverter, hvor portoen er betalt, så der ikke er udgifter forbundet med at deltage.

Alle, der indsender vinger, er med i månedlige lodtrækninger om rigtig gode svenske EKA knive, samt ved sæsonens slutning i lodtrækning om en duejagt i England sponseret af Buhls Jagtrejser og et gavekort til Korsholm på kr. 1.000,-. Med mere end 3.000 vinger i oktober blev der udtrukket tre vindere af en kniv.

De heldige jægere blev Kim Pedersen (8 vinger), Slagelse, Ole Volmer, Haderslev (20 vinger) og Søren Hansen, Ringkøbing (mange!). I november måned var der 468 lodder fordelt på de 197 jægere, der indsendte vinger.

Vi vil på baggrund af de aktuelle fund af fugleinfluenza i vilde fugle gøre opmærksom på, at man bør følge de retningslinjer, som Danmarks Jægerforbund har lagt på deres hjemmeside.

Vi har fortsat speciel fokus på fløjlsand og havlit, hvor vi i samarbejde med Danmarks Jægerforbund prøver at finde ud af, hvor fuglene kommer fra - om de er fra Skandinavien eller fra Rusland. Derfor vil vi meget gerne have alle de vinger, vi kan få. Hvis muligt, vil vi også gerne have hele fugle. Ud over registrering af antal og køn og alder, vil fjer fra vingerne fra havlit og fløjlsand blive undersøgt med en teknik, der giver information om, hvor fuglene er opvokset. Undersøgelser af fløjlsænder er i fuld gang, da vi allerede har modtaget nogle hele fugle gennem vingeundersøgelsen.

På vingeundersøgelsens hjemmeside (bios.au.dk/vinger) kan man gennem sæsonen følge med i, hvor mange vinger der er blevet indsendt, få information om baggrunden for vingeundersøgelsen, se tidligere års resultater og finde en vejledning i indsendelse. Husk det er gratis at deltage.

Knæk og bræk og god jul