OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. september 2016

De faktuelle tal fra forårets jagttegnsprøver

Naturstyrelsen har fremsendt de faktuelle tal for forårets jagttegnsprøver udfra antallet af fremmødte aspiranter.

På landsplan ser det således ud for forårets prøvesæson: 

 

Antal

Procenter

Aspiranter til jagtprøve:

4.615

 

Bestået jagtprøve:

2.728

   59,0 %

Ikke bestået skriftlig prøve:

1.670

   36,2 %

Ikke bestået 2. praktiske prøve:

   221

     4,8 %

Ikke bestået i alt:

1.891

   41,0 %

Beregnet på antallet af fremmødte aspiranter er de korrekte nationale tal for bestået 59,0 % og ikke bestået 41,0 %.

Hos Naturstyrelsen og SVANA har man nu ensartet procedurerne for udregning af beståelsesprocent, så tallet giver et reelt billede af prøven. 

Antallet af aspiranter til jagtprøven er fremkommet ved at fratrække afbud og udeblivelser fra antallet af tilmeldte. 

Små variationer kan fremkomme grundet aspiranter, der ikke møder op til 2. praktiske prøve ifølge Lars Erlandsen Brun, Vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Fyn.