OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. oktober 2016

Nyt artsleksikon på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside

Jægerforbundet arbejder målrettet med at udvikle artsleksikon på deres hjemmeside. Artsleksikonet vil være et stærkt supplement til undervisningen frem mod jagtprøven. Allerede nu findes mange arter på siden.

Tekst: Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund

Som en naturlig del af udviklingen af Jægerforbundets hjemmeside og uddannelsen af de danske jægere, lancerer DJ et omfangsrigt artleksikon på hjemmesiden.

På det følgende link kan jægere og aspiranter nu let og mobilt nærstudere de enkelte arter, og med et enkelt klik finde frem til grundlæggende fakta om arterne. Link til artsleksikon

Siden er inddelt i ’Markvildt’ og ’Trækvildt’ som er to af de tre søjler i Jægerforbundets arbejde med vildtet. Senere tilføjes den tredje søjle ’Hjortevildt’. Efter planen udvides siderne med små filmsekvenser af de enkelte arter, så jægeren får et endnu bedre redskab til vildtkendingen.

Jagttegnsaspiranter får med artsleksikonnet adgang til en lang række verificerede fotografier af vildtet, suppleret af relevant fakta om arterne. Dog skal aspiranter og underviser være opmærksom på, at der fremgår fakta, som ligger ud over pensum til jagtprøven. Pensum og artsliste for jagtprøven findes på SVANAS hjemmeside.