OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 12. september 2016

Lys i mørket kan skabe utryghed

Tekst: Sabina Rohde & Sebastian Behnke

En ny sæson for haretælling i markvildtslavene kommer imod os med hastige skridt.

Lysning med projektører i mørket kan medføre en del utryghed hos befolkningen i lokalområdet og hos bilister, der passerer undervejs. Det er vi selvfølgelig meget opmærksomme på og arbejder for at imødekomme det, så beboerne og forbipasserende ikke føler, at der er ugler i mosen, når de oplever en lysning af harer.

Derfor er der bestilt refleks-magnetmærker til at sætte på bilerne, som udleveres til dem, der er på haretællingsholdet i lavet. På magneterne kommer det til at fremgå, at man deltager i en vildtoptælling og håbet er, at det vil signalere til omverdenen, at der ikke er fare på færde. Skiltene vil yderligere være forsynet med Danmarks Jægerforbunds logo.

Husk, at det altid er en rigtig god ide at informere det lokale politi op til en tælling, så de har muligheden for at berolige borgere, der ringer ind.

Derudover opfordrer vi alle til at gøre deres naboer osv. opmærksomme på tællingerne og hvordan det foregår, så alle har en god oplevelse og føler sig trygge.

Tak. Uden de frivillige i markvildtlavene, der yder en enorm indsats for at tælle både harer og agerhøns, ville markvildtprojektet miste et af dens vigtigste hjørnesten. Tak er kun et fattigt ord, for den indsats er med til at styrke forvaltningsmodeller både regionalt og nationalt.

Tak til alle jer, som skal ud at tælle i de næste måneder!