Kontrol med indførsel af fjervildt i 2016

Fødevarestyrelsen vil i sommeren 2016 gennemføre en række målrettede kontroller hos importører og modtagere af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra f.eks. Polen, Sverige og Frankrig.

Formålet med kontrolkampagnen er at informere og vejlede om reglerne for indførsel af fjervildt samt sikre, at det fjervildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme.

Fødevarestyrelsen vil i foråret 2016 i samarbejde med Naturstyrelsen og relevante interesseorganisationer, herunder Danmarks Jægerforbund, medvirke til, at jægere, vildtopdrættere samt andre personer, der udsætter fjervildt til jagt, informeres om de regler, der gælder ved indførsel og udsætning af fjervildt.

Endvidere vil Fødevarestyrelsen i sommeren 2016 kontrollere, om fjervildt indføres i henhold til reglerne, således at sporbarheden er sikret.

Baggrunden er, at Fødevareministeriet sammen med fjerkræbranchen og dyreværnsorganisationerne har gennemført et servicetjek af fjerkræsektoren. Servicetjekket har vist et behov for, at der igangsættes en informations- og kontrolkampagne med fokus på ulovlig indførsel af fjervildt.

Yderligere oplysninger kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk eller hos Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, tlf. 72 27 69 00 eller mail: 13@fvst.dk samt her på Jægerforbundets egen side.

Skrevet af: Stig Jessen, Fødevarestyrelsen og Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund, 27. januar 2016
Foto af: Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund