OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. september 2016

Konstruktive ERFA aftener med jagttegnskursuslærerne.

3 ud af 5 ERFA aftener over hele landet er løbet af stablen, og der har været en god dialog om jagttegnsundervisning og forårets prøvesæson 2016.

Erfaringerne med forårets prøvesæson blev livligt drøftet på de første ERFA aftener, hvor repræsentanter fra Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen samt jagttegnskursuslærere deltog.

Derudover blev jagttegnsundervisningen vendt, og undervisningsmaterialerne fra Danmarks Jægerforbund fik konstruktiv feedback, så der var gode punkter med hjem på notesblokken, som der arbejdes videre med.

Ikke mindst var der drøftelse om Naturstyrelsens "Instruks for jagtprøvesagkyndige" punkt 6: Færdsel med våben i terræn. I punkt 6.4 er ordlyden således:

"Ved aspirantens første lukning af haglbøssen skal en unødig hård lukning accepteres idet haglbøssens evt. træghed er ukendt for aspiranten. Ved eventuelt efterfølgende unødig hård lukning er prøven ikke bestået".

Der var utilfredshed med, at der ikke gives en advarsel af den prøvesagkyndige i forbindelse med en unødig hård lukning af haglbøssen, så aspiranten er klar over, at her er der tale om en sikkerhedsrisiko, som kan medføre, at prøven ikke bestås, hvis dette sker igen.

Der var derfor en opfordring til en indføjelse af en mundtlig advarsel til aspiranten i instruksens punkt 6.4.

De sidste 2 ERFA møder afholdes:

Kreds 3 den 26. september 2016, Kl. 18.30-21.30, Thorning Jagtforening. Du kan læse om mødet via dette link

Kreds 7 den 22. september 2016, Kl. 18.30-21.30, Hedehusene-Fløng Jagtforening. Du kan læse om mødet via dette link 

Tilmelding til de 2 sidste ERFA møder foregår direkte til Jes Mikkelsen på mail: jsm@jaegerne.dk eller mobil: 27 80 28 57.