OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. september 2016

Fremtidens jagthund

Tekst: Redaktionen

”Jagthund på hundens præmisser” er visionært og favner bredt.  Fokus er dog og vil fremadrettet være på uddannelsen af den enkelte jagthund, hvor vi gennem uddannelse og erfaringsudveksling af og mellem vores mange frivillige instruktører, kan tilbyde vores mange kursister en god og bred uddannelse af deres jagthund. Positivt er det i den forbindelse, at antallet af deltagere på instruktøruddannelse siden 2013 er steget med over 100 procent, således at kurserne i dag er overtegnet med mere end 22 deltagere.

Men selvom førnævnte er fokusområde, så dækker ”Jagthund på hundens præmisser” også over så meget andet. Danmarks Jægerforbund har opprioriteret jagthundeområdet på flere fronter og med muligheden for større fokus på aktiviteterne, har man ændret hundeudvalget til et prøveudvalg og samtidig oprettet det politiske jagthundeudvalg, således at man samlet set løfter arbejdet omkring jagthunde betydeligt på alle fronter.

Prøveudvalget har allerede gennemført en væsentlig ændring i forhold til udtagelse og afholdelse af Forbundsmesterskabet i udvidet apportering, hvilket er modtaget meget positivt blandt hundeførere i hele landet. Den 27. august blev der således afholdt forbundsmesterskab i Terkelsbøl kreds 4. Utrolig flot hundearbejde på højt niveau. Super godt terræn som var meget tilskuer venligt. Næste mål for denne prøve er en øget tilgang af tilskuere, idet prøven er et besøg værd både for jægeren og alle andre.

Kredsundervisere

I forbindelse med uddannelse har administrationen på vegne af jagthundeudvalget i gang sat en ansættelses runde af kredsundervisere på hund. Funktionsbeskrivelsen for disse, som er 2 undervisere i hver kreds, tager udgangspunkt i koordinering mellem instruktørerne i hele kredsen, hvor erfaringsudveksling er nøgleordet. Samtidig vil underviseren koordinerer efteruddannelse m.m. som i højt grad vil have fokus på kredsens ønsker for uddannelse, men stadig uddannelse af den enkeltes kursist hund.

Disse undervisere vil udføre et frivilligt stykke arbejde, men vil blandt andet blive klædt på til dette ved en overbygning af instruktøruddannelse. Denne uddannelse bliver omfangsrig og kommer blandt meget andet til at indeholde, dybdegående praktisk arbejde, videregående uddannelse fra nogle af landets bedst uddannede hundetrænere, foredrag fra anerkendte hundetrænere, for slet ikke at tale om erfaringsudveksling både praktisk og teoretisk i forbindelse med træningssamlinger fordelt rundt i hele landet.

Mange har søgt stillingerne som kredsunderviser, og alt går i retning af, at det vil blive en engageret, veluddannet og positiv gruppe af undervisere, som i fællesskab med instruktørerne vil kunne tilbyde en positiv tilgang til fremadrettet træning ”på hundens præmisser”.

Ansættelse af kredsundervisere er en løbende proces og der er stadig enkelte pladser ledige rundt om i hele landet. En opfordring skal lyde til at sende Henrik V. Hove-Nielsen, Danmarks Jægerforbund en ansøgning eller rette henvendelse hvis du vil høre mere om stillingen.

Hunden er et flokdyr og bliver kun bedre af, at blive uddannet positivt og i samarbejde med føreren. Det samme gør sig gældende for os, vi bliver kun bedre hvis vi vil dele erfaring men også åbent er klar til at modtage. Derfor skal der lyde en opfordring til ”på hundes præmisser” at forsætte den positive tilgang til uddannelse af jagthund i Danmarks Jægerforbund.