Forbundsmesterskabet i jagthornsblæsning 2017

Bundne noder for mester række grupperne.

Sætte-nissen har været på spil. Der er blevet opdaget en fejl i partituret, der manglede en node i takt 4 Fürst Pless 2

I stedet for en pause skal der spilles et C. Der er lagt nyt partitur op, som kan hentes.

Venlig Hilsen Bjarne Rasmussen.